De Lantaarn > Activiteiten > De mens leeft in twee domeinen

mini basiscursus:
De mens leeft in twee domeinen

voorpagina Powerpoint

Twee domeinen

Er is de "gewone", materiële, wereld. Deze wereld is ons vertrouwd. Dit is niet de eerste maar de tweede wereld, de wereld waar tweeheid, dualiteit, troef is.

Wat is dan "de eerste wereld"? Hier is alles één. Een groot probleem is dat taal hier niet bij kan.
Waar komt wijsheid vandaan? Wanneer het vanuit het denken komt, dan is het boeken-wijsheid. Echte wijsheid blijkt buiten tijd en ruimte te staan. Waar situeren zich vreugde, vrede, liefde, bewustzijn, echtheid, waarheid, inzicht? Deze maken geen deel uit van "de wereld", de materiële wereld, maar ze zijn er wel. Zijn.

Mini basiscursus

Inzicht in de twee domeinen is een basisgegeven. Het ligt dan ook aan de basis van de meeste activiteiten die ik verder nog wil geven.

Praktisch


Waar De Dijk
Blankenbergse stnwg 221
Wanneer do. 23 mei en 6 juni
telkens van 14u tot ± 16u
Spreker Roger Deschildre
Organisatie De Dijk
Er zijn nog foutjes op deze webpagina.
Inkom gratis
Inschrijven Bij De Dijk
Maximum 12 personen


Deze uitnodiging doorsturen aan vrienden en bekenden

Ken je iemand die (mogelijks) geïntereseerd is, stuur deze uitnodiging dan door.
Hoe? Kopieer de link bovenaan http://www.delantaarn.be/dl/activiteiten/act_07/act_07.php en plak dit in je mail die je verstuurt.

Vrij waarschijnlijk wordt deze activiteit nog eens herhaald, wellicht in september - oktober, maar dan 's avonds. Vermoedelijk worden het dan drie lessen i.p.v. twee.

Vrijblijvend huiswerk

Vrijblijvend huiswerk


Citaat Laszo