Komen er kernraketten te Wijtschate?
home info publicaties zoekenKomen er kernraketten te Wijtschate?


Voorwoord

Begin de jaren 80 was ik actief in de plaatselijke vredesbeweging (arrondissement Ieper). Toen heb ik o.a. een aantal artikels en spreuken geschreven.
Onderstaand artikel vraagt enige toelichting. Nationaal was het in 1983 zo dat er i.v.m. kernwapens officieel niets beslist was, maar iedereen wist dat ze er zouden komen en dit in Florennes. Op deze dubbelzinnige toestand heb ik een parodie geschreven, maar dan overgeplaatst naar het dorpje Wijtschate.
Wijtschate is een vrij uitgestrekte landelijke gemeente; deelgemeente van Heuvelland, met toen als burgemeester wijlen J. Lemaire. Wijtschate is gelegen een achttal kilometer beneden Ieper, naast Kemmel. Kemmel is uiteraard bekend voor de Kemmelberg en (veel minder bekend) onder de Kemmelberg is er een militair complex. Naast Kemmel ligt Dranouter (bekend voor het Folkfestival).
Het artikel was bedoeld en is verschenen in het blad 'de Scheure', het tijdschrift van het (inmiddels niet meer bestaande) gelijknamige jeugdhuis te Wijtschate.( EIGEN BERICHTGEVING)

Na een -naar verluid erg Wrevelige- discussie werd beslist om in de gemeente Heuvelland, deelgemeente Wijtschate, kernraketten te installeren.
Naast het besluit dat de raketten er komen staat nog niets vast. Daarom werd besloten om tot "verkenning van het terrein" over te gaan.

Op een mooie zomerdag (zoals het in elk kernachtig sprookje past) kwamen mensen uit de lucht gevallen. Niet de Wijtschatenaars, al snapten die er eerlijk gezegd ook niet veel van, maar paracomando's. De para's trokken hun pak nog eens goed aan om tot de ontruiming van de markt over te gaan. Eén van hen trok zelfs zijn pak uit in de hoop op die manier de "inheemse bevolking" af te schrikken. Mis hoor! In Wijtschate pakt zoiets niet. Bij nader toezien bleek dat er nog een paracommando in de antenne van de distributie was blijven hangen. Waarschijnlijk iemand die de avond ervoor te laat weg geweest was en zijn oriëntatie niet zo best meer was.

Na nog een reeks para-normale gebeurtenissen, te veel om op te noemen, waren de mannen klaar om de markt in te nemen, of zo zag het er althans naar uit.

Plots daagden vanuit de richting Ieper heel wat arme belgen op (leden van " l' armée belge"). Al bij al een indrukwekkende gebeurtenis. Zelfs Nonkel Bob was er aanwezig (als vertegenwoordiger van de B.O.B.).
De Wijtschatenaars waren het met gans dit gedoe niet eens (je zou voor minder). Het kwam tot een hevige ruzie. D'arme belgen dreigden waterkanonnen in te zetten. Toen besloten de dorpsmensen van het niet zover te laten komen, en van het spektakel lijdzaam te volgen. Niet dat ze bang waren, maar het had de voorbije dagen nogal hevig geregend en deze extra waterlast kon de hovetjes en landerijen alleen maar schade berokkenen.

En van spektakel gesproken... het werd spektakel !! Al spoedig landde een helikopter. Jawel, op de markt van Wijtschate: een helicopter! En alsof dit nog niet voldoende was, heel wat vooraanstaande heren stapten uit. Ook staatssecretaris Rika Steyaert was erbij. Dit omdat de ploeg uit een dame en heren zou bestaan.
Voor de Wijtschatenaars hoefde dit foefje niet, de meeste onder hen weten ook wel dat er evenveel vrouwelijke (nationale) ministers zijn als er vrouwelijke schepenen zijn in Heuvelland (nI. geen). Dit als opgemerkt detail.

Al spoedig begon de dame en heren één na één uit te stappen, op kop de heer Wreven himself (defensie).

Wreven: dit ziet er wel een prachtig pleintje uit. Waarom moeten we nog verder zoeken? De raketten kunnen best hier geïnstalleerd worden.

Eyskens : qua kosten zou het nog best meevallen.

Tindemans: en die Scheure daar, die kunnen we gebruiken als hoofdkwartier.

Lemaire: het geheel zou toch ingepast worden in de omgeving?

Lensens (leefmilieu): als er klachten zijn kunt u altijd bij de groene telefoonlijn terecht.

Martens (premier): Laten we zeggen dat de zaak rond is. We moeten het vanavond nog over het staal hebben.

Dehaene: vind je dat niet wat te haastig?

Martens: over de F-16 zijn we ook heel kort geweest.

Wreven: we zouden toch wat meer praktische schikkingen moeten treffen.

Na wat discussie werd besloten de zaak grondiger aan te pakken. Uiteindelijk werd beslist: de raketten worden op het marktplein geïnstalleerd; de Scheure wordt militair hoofdkwartier; het gemeentehuis wordt administratief hoofdkwartier; bij gebrek aan vergaderzaal kan de kerk opgeëist worden; het sportterrein en het bosje rechtover wordt tot ontspanning aan het militair en administratief personeel geschonken; de bewoners van de dorpskom moeten plaats ruimen voor het personeel; en -na nog een reeks "praktische schikkingen"- last but not least: er komt een expresweg van Wijtschate naar de weg Pecq-Armentières (over de compensaties moet in het parlement nog gedebatteerd worden). Het schooltje in de Schoolstraat staat jammer genoeg in de weg en moet afgebroken worden. Waar voortaan de jaarlijkse boksmatch zal doorgaan wordt aan de plaatselijke overheid overgelaten.

Lemaire: Amai, dat wordt een hele boterham!

De Clerq: Het is nogal warm, en ik krijg dorst.

Wreven: We hebben nog een gezellige en koele kelder onder de Kemmelberg.

Toen ze klaar waren om te vertrekken (net zoals in een dectieveverhaal) kwam de chef van de paracommando's even storen. Hij vertelde over die para die in de antenne was blijven hangen (hij zat er nog altijd).

Martens: voor antennes, straalverbindingen en PTT daar moet Herman maar voor zorgen.

Uiteindelijk werd De Croo naar Wijtschate overgevlogen en nam ter plaatse de nodige beslissingen.
Ondertussen stapten de dame en heren terug de helikopter in en gingen een pintje (?) pakken in "La Cave de Kemmel".

Lemaire: 't moet toch zijn dat Heuvelland een heel goede gemeente is, anders zouden die prominenten er geen zo een belangstelling voor hebben! Maar als 't landschap geschonden wordt ... dan nemen we de groene telefoonlijn !!!

top


Trefwoorden horend bij deze tekst:
Printvriendelijk