cijfernumerologie
home info publicaties zoekenKlassieke of "cijfer"-numerologie

Vooraf:

 • Een getal heeft iets sacraals, cijfers daarentegen zijn middelen om met getallen om te gaan. Meer hierover in "Getallen en cijfers" *.
 • Om volledig ten gronde te begrijpen wat hieronder uiteengezet wordt is kennis van wat een getallenstelsel precies is nodig; dit vraagt een zekere wiskundige aanleg. Meer hierover bij getallenstelsel *.
  Zonder deze kennis kan je wel de grote lijnen van onderstaande tekst begrijpen.
 • Het gaat hier om een studietekst *, een soort "luidop denken".

Echte en tweederangsnumerologie?

Van numerologie weet ik niet zoveel af. Het gaat uiteraard over de betekenis van getallen. Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat getallen betekenis in zich hebben. Het komt er dus op aan deze betekenis te vinden. Dit is - naar mijn mening - echte nummerologie.

Tegenover betekenis in zich hebben staat van buiten af betekenis toekennen. De procedure van cijfers optellen, wat puur techniek is, valt wellicht hieronder en reikt niet tot wat intrensiek in het getal aanwezig is. Om bijvoorbeeld te weten wat de betekenis van het getal 13 is, worden de cijfers van het getal 13, met name de 1 en de 3, opgeteld. 1 + 3 = 4.(1)

Enkele bezwaren

 1. Dat 13 en 4 dezelfde betekenis hebben, daar geloof ik niets van.
 2. Wat met grote getallen?
       vb. 1: 1558 => 1 + 5 + 5 + 8 = 19 => 1 + 9 = 10 => 1 + 0 = 1
       vb. 2: 1559 => 1 + 5 + 5 + 9 = 20 => 2 + 0 = 2
       Dit is vrij gemakkelijk rekenwerk, maar ik geloof er niets van.
       Het lijkt me trouwens heel moeilijk en weinig zinvol om op dergelijke getallen numerologie toe te passen.
 3. Het grootste bezwaar: het resultaat hangt af van het gekozen talstelsel *.
  Nemen we als voorbeeld het getal XIII (13 in decimale notatie, 15 in octale notatie, XIII in Romeinse notatie).
  13 => 1 + 3 = 4 ; 15 => 1 + 5 = 6 . M.a.w. wat de waarde van een getal is, hangt af van de manier waarop het getal geschreven wordt. Dit is niet ernstig. Het sacrale is compleet weg, en wordt vervangen door menselijke techniek (de techniek van het decimale getallenstelsel).
  Ik vroeg me af van waar het komt dat algemeen het tiendelig (decimaal) talstelsel gebruikt wordt. Ik vermoed dat dit zijn oorsprong heeft in een ver verleden, met name in het tellen op onze vingers. Dat mag dan wel (vermoedelijk) zo zijn, maar het doet niets af van het gegeven dat van een sacraal getal overgestapt wordt op een puur menselijke techniek (die zijn praktisch nut meer dan bewezen heeft, dat wel). Menselijke techniek? Weg sacrale.

Het werkt toch?

Ik ga niet beweren dat het helemaal niet werkt, maar het kan - naar mijn bescheiden mening - beter.
Redenen waarom het meestal toch werkt zijn ondermeer: (2)

 • "Toeval". Iemand vroeg mij: welke dag ben je geboren? De 24ste. 24 => 2 + 4 = 6. De zes is volgens mijn visie correct, maar dan om een gans andere reden, meerbepaald in wat ik noem "de getallennumerologie" * (3).
 • Sommige getallen werken (nagenoeg) altijd, dit is wat ik noem "individuele numerologie".
 • Het gegeven dat het reeds heel lang in gebruik is heeft invloed op de resultaten (4).

Wat was het oorspronkelijk?

Zoals ik reeds zei, ben ik van numerologie niet zo goed op de hoogte (5). Ik vermoed dat - zoals zo vaak het geval is - er een kern is of geweest is, die heel zuiver was, maar hiervan afgeweken werd om de numerologie voor breed publiek toegankelijk te maken. Dit oorspronkelijke zal dan - naar ik vermoed toch - vrij dicht bij wat ik "getallennummerologie" noem gestaan hebben.(1) In hoeverre dit een algemene regel is van de (algemeen gebruikelijke) numerologie weet ik niet.

(2) Mogelijks zijn er nog andere.

(3) 24 = 4 x 6 of 6 x 4, de 6 komt er dus in voor.

(4) Dit is min of meer dezelfde reden als waarom - wat ik noem - "individuele numerologie" werkt.

(5) Waarom dan er over schrijven? Omdat ik aan wat ik ervan weet mij erger, en omdat er - naar mijn mening - een veel beter alternatief is, met name (wat ik noem) "getallennumerologie" *.Printvriendelijk