Big Brother, de Grote Hoer
home info publicaties zoekenBig Brother, de Grote Hoer

Wie of wat is Big Brother?

Is het hij, zij of het?

Een moeilijke vraag.
* Hij: we hebben de neiging om Big Brother als een hij te aanzien.
* Zij: in de bijbel komt Big Brother niet voor, wel komt (in de Apocalyps (1)) een gelijkaardige figuur voor, met name "de Grote Hoer". Dit is een zij.
* Het: Big Brother heeft ook iets van een systeem, of Het Systeem. Dit is een het.
* Zij (meervoud): Big Brother kan ook meerdere mensen zijn, die dan meestal deel uitmaken van een of ander duister Geheim Genootschap. Meerdere mensen, dan is het zij (zij, meervoud).

Big Brother heeft iets zeer duisters, en dat is het ongetwijfeld. Hierbij toch enkele kanttekeningen.
1. Door een naam te geven * (de naam "Big Brother") denken we dat we weten wie of wat het is, terwijl we het helemaal niet weten.
2. Wat we aanzien als Big Brother is meestal niet Big Brother, maar een of andere façade van Big Brother. Dit wordt verder aan de hand van enkele voorbeelden verduidelijkd. Om een duidelijk onderscheid te maken tussen enerzijds Big Brother en anderzijds deze façade wordt in deze tekst deze façade aangegeven met "De Schapenvacht". Big Brother heeft iets van een - onzichtbare - wolf, die in schapenvacht gekleed is. Meestal is ook De Schapenvacht nauwelijks zichtbaar.

Enkele voorbeelden

Het is zeker niet zo gemakkelijk om een bepaald beeld te krijgen van wie of wat Big Brother en wie of wat de façade "De Schapenvacht" is. Enkele voorbeelden zouden wat licht in deze duisternis moeten brengen. En over duisternis gesproken, dat is het zeker.

De aanslag op de Rainbow Warrior van Greenpeace

Greenpeace wilde dat de kernproeven die de Franse regering hield op Mururoa stopten. Zij deden hierrond acties, vooral met hun schip de "Rainbow Warrior".
"Big Brother" was het hier niet mee eens, en besloot de Rainbow Warrior tot zinken te brengen. De uitvoerder (de façade, "De Schapenvacht") wordt, zoals zo vaak in dergelijke zaken het geval is, een geheime dienst, ook wel "inlichtingendienst" genaamd. Een schip tot zinken brengen, met een dode, rare inlichtingen. De Franse Geheime Dienst voert de aanslag uit. (2)
Door een conflict tussen Frankrijk enerzijds en Australië anderzijds is het - in tegenstelling tot wat meestal het geval is - toch aan het licht gekomen wie o.a. de opdrachtgever is, met name de toenmalige Franse president François Mitterrand (bron: Wikipedia). Vrijwel zeker was de Franse president niet de enige die hierachter zat, maar dat zullen we wellicht nooit te weten komen.

Terloops: zoals reeds gezegd gaat het om zeer duistere zaken. Wie noemt nu een commando dat als taak heeft een bemand schip tot zinken te brengen "een inlichtingendienst"?

De koffieprijzen zakken in elkaar

De koffiemultinationals, vooral één die een quasi monopolie heeft, zijn bij machte om de koffieprijs nagenoeg volledig te manipuleren. Wij, in de eerste wereld (3), de westerse consument, weet hier niets van (op enkele uitzonderingen na). De koffieboeren in de derde wereld weten het maar al te goed, zij ondervinden het aan de lijve. Concreter: zij voelen dit vooral aan hun lege maag, en die van hun kinderen.
Wat gebeurd er: wanneer de prijs ook maar iets stijgt, zorgen de multinationals ervoor dat de prijs en de ganse koffiemarkt volledig in elkaar zakt. Gevolg: de koffieboeren krijgen nog minder voor hun product. Wanneer je al slechts een hongerloon had, en je krijgt nog minder, dan vallen er doden. De westerse consument weet hier niets van, want alles is perfect - met voorbedachten rade - gepland, inclusief de nodige stocks.

Wij, in de eerste wereld, hebben ook te weinig door dat de moordende concurrentie in, wat we zonder schroom "economie" noemen, weldegelijk over duizenden moorden per dag gaat. Juridisch kan je dit geen moord noemen, maar wel doodslag.

Per dag sterven 17.000 kinderen van de honger
Hoofdoorzaak:
world trade (wereldhandel) *.

De Grote Hoer

In de bijbel komt een personage voor die vergelijkbaar is met Big Brother, genaamd "De Grote Hoer".

11 sept. 2001
de Grote Hoer is verwond
een verwonding die ze niet meer te boven komt (4).(1) De Apocalyps. Een andere benaming voor het dit boek, het laatste uit de bijbel, is "Openbaring van Johannes" *.

(2) Meer hierover o.a. bij Wikipedia *.

(3) Wij denken altijd aan "de derde wereld", de problemen van de derde wereld liggen vooral in ons rijke westen, in de eerste wereld. Zie ook "wij, de eerste wereld" *.

(4) Meer uitleg hieromtrent bij de toelichting van het gezegde *.


Trefwoorden horend bij deze tekst:
Printvriendelijk