Een koppel, we zijn met vier, vier plus
home info publicaties zoekenEen koppel, we zijn met vier, vier plus


(Een studietekst *)

Een woordje uitleg is hier wel op zijn plaats. Waarvoor wordt er een constructie met 4 uitgedacht? Het is een techniek met als voordeel dat meer inzicht binnen koppels kan verkregen worden, en als "nadeel" dat we niet mogen vergeten nadien het koppel terug als één geheel te zien.

Eenvoudig uitgedrukt: een mens bestaat uit "beneden", het lagere wat fysisch het menselijk lichaam is en psychisch wat onder de verzamelnaam "ego" valt. Dan is er nog "boven", het hogere, dat de mens ook - in welke fase dan ook (1) - in zich draagt, wat we hier met de noemer "het Zelf" aanduiden. Dus, sterk vereenvoudigd, de mens bestaat uit lichaam en ego, en uit Zelf. Het lichaam laten we hier buiten beschouwing (opdat het in deze context minder belangrijk is). Dus 2 mensen, een koppel, bestaat uit 4 (2 x ego, 2 x Zelf). Dus, die dus is mis, want er zijn nog de onderlinge relaties (en deze zijn te belangrijk om over het hoofd gezien te worden).
Bij 1 mens is er maar 1 relatie, nl. deze tussen het eigen ego en het Zelf. Bij 2 personen zijn er veel meer relaties (2). Willen we deze relaties in rekening nemen dan kunnen we niet zeggen: "een koppel, we zijn met vier", maar wel: "een koppel, we zijn met vier, vier plus".(1) Iedere mens heeft het Hogere in zich, maar bij de ene is het nog slechts een geplante pit, bij iemand anders een klein plantje, en bij sommigen een heuse vruchtendragende plant.

(2) Voor wie geïnteresseerd is in een analyse van al deze relaties:
laten we ze alvast opsommen. Ego korten we af tot e, en Zelf tot Z. Partner 1 noemen we 1, partner 2, 2. Dan krijgen we :
e1-Z1 en e2-Z2 (de interne relatie binnen elk persoon)
Z1-Z2 (de relatie tussen het Zelf van beide personen)
    Naar ik sterk vermoed zijn deze onafscheidelijk, wat niet wil zeggen dat ze hetzelfde zouden zijn.
e1-Z1-Z2 en e2-Z1-Z2 iedere persoon is verbonden én met zichzelf én met het Zelf van de andere
e1-e2-Z1-Z2: de volledige relatie
Andere relaties zoals e1-e2-Z1 lijken mij niet relevant, opdat bij Z1 direct Z2 hierbij aansluit, en we dus meteen overgaan op e1-e2-Z1-Z2.

top


Trefwoorden horend bij deze tekst:
Printvriendelijk