ibl (interbibliothecair leenverkeer)
home info publicaties zoeken

Trefwoord: ibl (interbibliothecair leenverkeer)


Basistekst bij het trefwoord
Status: mogelijks later nog bijwerking


ibl (interbibliothecair leenverkeer)

Dit is een systeem in Vlaanderen (1) i.v.m. ontlenen van (eerder) zeldzame werken in openbare bibliotheken. Je kunt in jouw bibliotheek een werk (boek, dvd, ...) ontlenen dat niet in jouw bibliotheek beschikbaar is, maar wel in een andere openbare Vlaamse bibliotheek aanwezig is.

Het systeem gaat (in het kort) als volgt:

  • Je zoekt op bibliotheek.be * of het boek beschikbaar is. Zo ja, kan je best het resultaat afdrukken en meenemen naar de bib.
  • Je gaat naar je gewone openbare bibliotheek.
  • Je zegt welk werk (boek, dvd, ...) je wil. Indien je het afgedrukt heb toon je dit.
  • Alles wordt geregeld en je betaald een vergoeding (2)
  • Het werk wordt opgestuurd naar "jouw" bibliotheek. Je krijgt bericht dat je het kan komen afhalen.
  • Je haalt het werk af.
  • Je brengt het terug binnen. (Naar mijn weten is verlenging niet mogelijk).


Nog deze opmerking: werken uitgegeven minder dan een jaar geleden komen niet in aanmerking voor ibl.(1) Of er in Nederland een gelijkaardig systeem bestaat weet ik niet.

(2) Een vergoeding voor de verzendingen. Als ik me niet vergis is dit 1 euro, vermoedelijk over gans Vlaanderen.