Niemand sterft alleen
home info publicaties zoekenNiemand sterft alleen


Niemand sterft alleen. Dit is toch mijn persoonlijke overtuiging. Dit zegt ook de spirituele leraar Hans Stolp (1), en heel wat anderen.
De waarheid of de onwaarheid over "niemand sterft alleen" valt niet te bewijzen, toch niet via de klassieke wetenschappen. Er is wel iets dat ik als een heel duidelijke aanwijzing beschouw.

Het is een gekend fenomeen dat vele mensen voor ze sterven eventjes zichtbaar beter worden. Hoe komt dit? Naar mijn weten bestaat hier geen wetenschappelijke verklaring voor. Het ontkennen kan ook niet, daarvoor komt het te vaak voor.
Hoe zit het dan wel? Ik zie het zo: wanneer iemand binnenkort zal sterven, dan komen de engelen haar of hem halen.

Van waar komt het gezegde "de engelen komen ons halen"? Dit lijkt mij vrij duidelijk: het komt uit een tijd dat de mensen hier nog innerlijk voeling mee hadden. Het verstand hoefde niet te zeggen "allemaal sprookjes" of iets dergelijks. Innerlijk wist de mens dat dit waar is.
De mens evolueerde: hij werd zelfstandiger. De keerzijde van de medaille "zelfstandig worden" was dat de mens meer en meer het contact met zijn innerlijke diepe wezen verloor. Zo was ook de vroegere zekerheid "de engelen komen ons halen" er niet meer.

Voor de sceptici: werk aan de winkel. Geef een wetenschappelijke verklaring waarom zoveel mensen kort voor ze sterven eventjes zich veel beter voelen. Ik ben benieuwd.

En er is nog iets: het is bekend, en naar mijn weten wetenschappelijk niet betwist, dat mensen direct na hun dood iets minder wegen (2) dan juist ervoor. Wat is hier de wetenschappelijke verklaring voor? Ik vermoed dat er ook hier geen degelijke verklaring voor te vinden is. Wat er gebeurt, is dat het bewustzijn het lichaam verlaat.

Er bestaat een populaire uitdrukking "hij of zij gaf de geest". Het is net andersom, op mijn doodsprentje mogen ze zetten: "hij gaf het lichaam". Wie ik ben is niet mijn lichaam. Dit mag ik achter me laten bij het overlijden. Iets om naar uit te kijken, niet dat ik wil sterven, maar het lijkt mij veel gemakkelijker te leven zonder lichaam dan met.
Iets wat misschien gemakkelijker te begrijpen is: bij een operatie treden sommigen mensen uit hun lichaam en ze zien hun lichaam op bed liggen met de chirurg en het verplegend personeel. Wat betekent dit? Dat het bewustzijn niet meer in het lichaam is. De persoon is op dat ogenblik zijn of haar bewustzijn. Het is niet het lichaam dat het bewustzijn ziet, het is het bewustzijn dat het lichaam ziet. Wij zijn niet ons lichaam, wij zijn bewustzijn.
Bij het sterven laat het bewustzijn het lichaam los. En blijkbaar is er dan een kleine gewichtsdaling.

Blijkbaar heeft ons bewustzijn zelfs een minimaal gewicht (3).
Op het ogenblik van het verlaten van ons lichaam zijn wij ons bewustzijn en niet ons lichaam. Het is dit bewustzijn dat de engelen "komen halen" en begeleiden naar onze nieuwe woonst.

Om af te sluiten nog dit. Er bestaat een zekere waarheid "niets is wat het lijkt". Een wet kan je dit niet noemen, maar het blijkt maar al te vaak waar te zijn.
Niets is wat het lijkt. Bij een geboorte is er feest, bij een overlijden is er droefenis. Vanuit hoger spiritueel standpunt is het andersom: bij geboorte staat er ons een zware taak te wachten, namelijk ons doorheen allerlei lessen op deze - energetisch zware - aarde loodsen. Bij overlijden mogen we naar Huis, opdracht volbracht. Waar is onze Thuis? De engelen komen ons halen om ons er naartoe te begeleiden.(1) Hans Stolp * in een lezing over engelen.

(2) Hoeveel dit is weet ik niet. Het gaat uiteraard niet om kilo's.

(3) Dit verwonderd mij en ik ben er nog niet uit, maar het blijkt toch wel zo te zijn.
Anderzijds is het niet zo verwonderlijk: Einstein zei energie is massa (E=mc2). Hier gaat het om stoffelijke energie en stoffelijke massa. Waarom zou dit niet zo zijn bij psychische energie en "psychische massa". Voor zover ik het zie is zuiver spirituele energie gewichtloos en massaloos. Dat psychische energie dit vermoedelijk niet is kan ik aannemen.
top


Trefwoorden horend bij deze tekst:
Printvriendelijk