Eleven nine, een nieuwe schokgolf gaat door de wereld
home info publicaties zoekenEleven nine,
een nieuwe schokgolf gaat door de wereld
      Een miljardair wordt president


Timing
Dit artikel werd geschreven vóór 20 januari 2017 (1), de dag van de machtsoverdracht in de VS en tevens "the state of the union" * (Of wordt het alleen maar een tweet *?).

Eleven nine

De 21st eeuw begon met Nine Eleven (2). Op die dag stortten de Tweelingtorens in (3). Een schokgolf ging door de wereld heen. Het epicentrum (4) van deze schokgolf lag in Wall Street (Manhattan, New York, VS). Dit was 2001, maar deze schokgolf trilt nog steeds na.

In de zomer van 2007 breekt de bankencrisis los *. Een nieuwe schokgolf. Het epicentrum ligt in het financiële hart van de VS, opnieuw: Wall Street, Manhattan.

2012, de wereld zou vergaan. Daar heb ik nooit in geloofd, maar toch blijf ik erbij dat dit een belangrijk keerpunt is in de geschiedenis (5).

Syrië, Vluchtelingenproblemen, aanslagen, ... Vooral in en rond het Midden-Oosten en Europa.

Op 23 juni 2016 was er het referendum rond de Brexit *. De dag nadien (6) was de uitslag bekend: een zware kater. Niets lijkt nog onmogelijk in deze tijd. Ja meneer Cameron *, zo is dat.

Eleven nine. Op 8 november 2016 waren er presidentsverkiezingen in de VS. Die dag leek er nog geen vuiltje aan de lucht; zowat iedereen ging ervan uit dat Hillary Clinton * de verkiezingen zou winnen (7).
's Anderdaags, reeds rond 5 uur 's morgens Belgische tijd, werd duidelijk dat de nieuwe president Donald J. Trump zou zijn. Die dag, 9 november 2016, eleven nine, ging er een nieuwe schokgolf door de wereld heen. Opnieuw lag het epicentrum in Manhattan, New York (8).
Niets lijkt nog onmogelijk in deze tijd. Ja mevrouw Clinton, zo is dat.

Geld en macht

De miljardair

Trump zit gans bovenin zijn toren, de Trump-Tower *. Vanuit deze toren overziet hij de wereld. Dit overzien kan je letterlijk nemen, hij ziet erover. De miljardair kijkt van op zijn 58ste verdieping neer. Beneden zijn de gewone mensen, maar die zal je van daaruit wel niet zien.

Het "neerkijken op" geldt voor mensen met geld en macht, maar eigenlijk voor gans het (lagere) denken *. Het denken kijkt ofwel op, ofwel neer. Het hart "ziet" wat er echt is.

Wall Street, het epicentrum van de westerse wereld

Wall Street ligt in Manhattan. Manhattan is een eiland in New York. Het is in deze - nog jonge - eeuw reeds voor de derde maal het epicentrum van een zware - psychische - schokgolf.
Wall Street veroorzaakt schokgolven die door de ganse wereld gaan.

Wall Street, geld, macht, blijkbaar ligt hier een heel belangrijke sleutel.

De bankencrisis

Eén van de drie schokgolven die uitgingen vanuit Wall Street was de huizencrisis in de VS, met hieraan gekoppeld de bankencrisis.
We kunnen ons de vraag stellen of de huizen- en de bankencrisis opgezet spel was? Er zijn in alle geval duidelijke argumenten voor om hiervan uit te gaan (9).

De rijken worden steeds rijker

We weten het allemaal: de rijken - en vooral de superrijken - worden steeds rijker, terwijl de bevolking het moeilijk heeft.
Stilaan wordt het topje van de ijsberg enigszins duidelijk. Denk hieraan aan de Zwitserse bank HSBC *, Panama-papers *, Bahama-leaks, om er maar enkele op te noemen. In België was er o.a. de diamantfraude en Kazachgate.
Even inzoomen op de Panama-papers, miljoenen documenten lekten uit. Ik stel me de volgende vraag: wereldwijd zijn er wellicht tien- of honderdduizenden belastingambtenaren. Ongetwijfeld waren er hiervan een flink deel op de hoogte. Waarom was er een handvol journalisten nodig om de zaak uit te brengen?

De vrije markt

Algemeen wordt aangenomen dat de vrije markt leidt tot vrijheid. Dit blijkt historisch niet te kloppen. In het radioprogramma "Trio" (10) kwam prof. dr. Bas van Bavel (historicus) samen met Ivan Van de Cloot (econoom, auteur, denktang Itinera) aan het woord, dit over het boek van Bas van Bavel "The invisible hand?".
Historisch is het zo dat er eerst de vrijheid is en pas daarna komt de vrije markt, en niet andersom. Het is niet de vrije markt die vrijheid creëert, het is de vrijheid die aanvankelijk de vrije markt tot stand brengt. In een latere fase worden de rijken steeds rijker, terwijl de gewone mens steeds meer lijdt. Duidelijk herkenbaar.

De zwarte macht in het vizier?

"De derde klokslag"

Begin 2014 had ik het over "de derde klokslag" (11), die dan nog moest komen. Wat ik "de derde klokslag" genoemd heb, zijn de verborgen krachten achter gans "Het Systeem" die aan de oppervlakte moeten komen.
Is "eleven nine" deze derde klokslag? Wellicht wel. Het is altijd moeilijk om te voorspellen.
Net zoals nine eleven het begin was van een hele reeks maatregelen en gebeurtenissen, is dit ook zo met eleven nine.
Er zijn heel wat vragen. Een lijstje:

  • Werd de ineenstorting van de huizenmarkt doelbewust georganiseerd? Vrij waarschijnlijk wel. Wie of wat steekt hierachter?
  • Werd de bankencrisis doelbewust georganiseerd? Ook hier: wie steekt daarachter?
  • Lobbyen: de democratie wordt vervangen door duistere machten. Steekt er een doelbewuste "zwarte macht" hierachter?
  • Waarom was er - op 11 september 1973 - een staatsgreep gesteund door de CIA (de Amerikaanse "inlichtingendienst")? Wat zijn "inlichtingen"? In gans Latijns-Amerika steunde de VS militaire dictaturen. Het laagje democratie in de VS is wel heel dun.
  • Wat was de invloed van Rusland op de presidentsverkiezingen? Welke "inlichtingen" had en heeft Rusland over de VS? En over Trump?
  • ...

Deze lijst is lang, heel lang.

Wat heeft Trump hiermee te maken? Trump benoemd (12) enkele mensen die minstens in de buurt van "Het Systeem" komen. De "grote kleppers" - de kopstukken, organisatoren, van Het Systeem - zijn het vermoedelijk niet, maar het gaat die richting uit. Er is hoop dat Het Systeem zelf in het vizier komt. Wat gebeurt er wanneer bijvoorbeeld open en bloot komt te staan wie de huizenmarkt doelbewust heeft laten instorten? Zijn hier mensen bij uit de Trump-regering of de directe omgeving?
Willen we af van een wereld die geregeerd wordt door machtige superrijken, dan moet alles eerst open en bloot aan het licht komen. Zolang alles sluimert gebeurt er weinig of niets, denk aan de pedofiliezaak *. Duistere zaken kunnen het licht niet verdragen! Pas wanneer alles aan het licht komt kan er echt iets veranderen.
De populisten hebben één grote vijand, met name de waarheid. Dit is uiteraard ook de reden waarom Trump voortdurend probeert de media te omzeilen. Hierbij is kwetteren een handig middel (13).

De laatste steen komt naar boven

We leven in een zeer woelige tijd, een overgangstijd. Een tijd "waar de laatste steen naar boven komt" (14).
Hoe komt dit? Hoe gaat dit in zijn werk? We kunnen wat leren uit de geschiedenis; ook al is het telkenmale anders, de grote lijn blijft hetzelfde. Eenvoudig gezegd: wanneer je een nieuw huis wil bouwen op een plaats waar er een oud huis staat, dan moet je eerst dit oude huis afbreken voor aleer aan het bouwen van het nieuwe huis te beginnen. Eigenlijk is dit niet helemaal waar. Je start niet met de plannen van het nieuwe huis te maken nadat het oude huis reeds afgebroken is. Het oude slopen en het nieuwe opbouwen lopen voor een deel gelijktijdig.
Bij een grote omwenteling is dit niet anders: het oude moet tot op de grond afgebroken worden voor aleer aan de nieuwbouw te beginnen. En ook hier: de plannen zijn volop bezig terwijl het oude afgebroken wordt. Wie hierbij bulldozer speelt - om het oude af te breken - is van minder belang.

Trump in het spirituele plaatje?

Een tang op een varken?

Past Trump in een groot spiritueel geheel? Een goeie grap! Of toch niet? Het lijkt wel een tang op een varken en dat is het ook. Nee dus? Ik vind van wel.
Ook negatieve zaken horen erbij. Iedere cyclus kent - in grote lijnen - volgend verloop: groei, bloei, verval. Ook dit is in "het spirituele plaatje" voorzien (15).

Je kunt niet zeggen dat verval en vernietiging leuk is, maar het is wel noodzakelijk, een noodzakelijke fase in "groei, bloei, vernietiging". Trump en "zijn collega's" lijken wel "de bulldozers van dienst".

Na de vernietiging kunnen we er ook nog "verdieping" aan toevoegen. Je kunt het ook als seizoenen zien: lente, zomer, herfst en uiteindelijk winter. In de winter gebeurt er uiterlijk niets, maar innerlijk brengt de winter rust voor aleer aan een nieuwe fase te beginnen.
Er is ook dag en nacht. De nacht is heel belangrijk, ook al gebeurt er uiterlijk niets.

Voor de Westerse mens zijn materie en geest twee volledig gescheiden zaken. Zo heeft een fysieke cyclus - zoals de opeenvolging van de seizoenen, de opeenvolging van dag en nacht, de cyclus van "groei, bloei, verval" volgens ons Westers gedachtengoed niets te maken met psychische cycli, zoals de "groei, bloei, verval" van een samenlevingsmodel. Raar. Ontworteld noem ik dit (16).

Hoger bewustzijn

De essentie van wat momenteel aan de gang is, is dat we naar een hoger bewustzijn gaan. Hier komt flink wat bij kijken. (17)

Een woelige tijd

We leven in een woelige tijd. Dit is vooral een probleem voor wie een enge kijk heeft op wat er gebeurd. Het geldt voor vele domeinen: politiek, maatschappelijk, spiritueel, enz.
De grondslag van alles wat er gebeurd is spiritueel; daar ben ik diep van overtuigd. Het gaat om een bewustzijnsverhoging, dit vooral op het persoonlijke vlak. De tijd dat het rationele denken centraal staat ruimt plaats voor nieuwe samenwerkingsvormen waar veel meer samenwerking is. Uiteraard heeft dit gevolgen voor de ganse samenleving, en dit op alle vlakken. Dit thema komt in diverse artikels van het pakket “Het Trump-tijdperk” * aan bod.

De schokgolf van en rond elven nine heeft heel wat ondergrondse zaken naar boven gebracht. Dit brengt heel wat duisternis met zich mee, die naar boven en naar buiten gestuwd wordt. Deze fase moeten we door.
We gaan naar een tweedeling van de samenleving: zij die met de bewustzijnsverhoging meegaan en zij die de evolutie proberen af te stoppen; deze tweedeling is al lang voorspeld. Zij die niet meegaan klieken samen. Ze doen zich stoer en sterk voor. Diep innerlijk beseffen ze hoe kwetsbaar en zwak ze zijn, vandaar dit uiterlijk vertoon om hun innerlijke kwetsbaarheid - voor zichzelf en voor anderen - te verbergen en te beschermen. Hierbij horen samenklieken, populisme en dergelijke meer.

Eleven nine en erna

De grote schokken zijn gestart half 2016, met vooral de Brexit. Ze zetten zich ongetwijfeld door. 2017 wordt een bewogen jaar. Hierin speelt de verkiezing van Donald Trump een belangrijk keerpunt. We kunnen dit alles als één grote schok, met voor- en naschokken, aanzien. Ik geef er de naam "eleven nine" aan.
Een miljardair wordt president. Een miljardair wordt "bulldozer".

Eens de bulldozer weg is, kan de bouw van een nieuwe samenleving echt van start gaan. Ondertussen zijn we bezig met de plannen te maken. De bulldozerfase werd met eleven nine op gang gezet. De derde klokslag is trillende.

Je kunt het ook zien als herfststormen; alles wordt dooreengeschud. De boodschap is: wie in zijn eigen centrum staat heeft niets te vrezen. Wie ver weg van zijn hart leeft - denk vooral aan fundamentalisten - die krijgt het heel hard te verduren.

Momenteel is de macht nog aan de wereld. Diegenen die nu 'wereldvreemd’ roepen zijn de bulldozers. Zij zorgen voor herfststormen. Zij hebben hun taak in het brede spirituele plaatje. Dit blijft niet duren. Wereldvreemd? De wereld? De wereld is mensvreemd (18).
Eens de bulldozers uitgebruld zijn, is het tijd dat de mens terug overneemt.

Misschien zijn we bang voor de herfststormen. Waarom? Omdat deze stormen nog binnen in onszelf woedden. Eerst ons eigen ik “schoonvegen” (19).
Eens de herfststormen in onszelf achter de rug zijn, komen we in de stilte van de winter. Tijdens de winter wordt de lente voorbereid.

De grote veranderingen begonnen met nine eleven. Ze eindigen met eleven nine (20). De eleven-nine-schokgolf bulldozert. Hoe lang nog? Dit is moeilijk te voorspellen.(1) Dit was de doelstelling. Het was op de valreep. Achteraf zijn er nog correcties geweest, maar inhoudelijk werd er hier niets aan toegevoegd.

(2) De Amerikanen gebruiken als datumnotatie: eerst het jaar (indien dit vernoemd wordt), vervolgens de maand en dan de dag. Zo is 11 september voor hen 9/11 (in het Amerikaans: nine eleven).
Wiskundig begon de 21ste eeuw op 1 januari 2001, maar feitelijk en historisch is 11 september een veel betere datum.

(3) Zie o.a. het artikel "Mijlpalen in de 21ste eeuw" *.

(4) Het beeld is ontleend aan aardbevingen. Het epicentrum is het centrale punt van waaruit de ganse schokgolf vertrekt. Zie ook Wikipedia *.

(5) Vermoedelijk zullen we dit pas binnen 50 of 100 jaar weten of dit al dan niet zo is.
Mogelijks kunnen we dan "een datum plakken" op de grote overgang die er zich het eerste, tweede en mogelijks nog een stukje van het derde decennium van de 21ste eeuw voltrokken heeft. Dit keerpunt zou weleens 2012 kunnen zijn.

(6) Ik veronderstel dat pas de dag nadien het resultaat bekend was, maar daar ben ik niet zeker van.

(7) Het draaide anders uit. Clinton had wel het meeste stemmen, maar door het rare kiessysteem in de VS werd niet zij, maar Trump de verkozen president.

(8) Beide politieke partijen - de Democraten en de Republikeinen - hadden tijdens de verkiezingsnacht hun hoofdkwartier in Manhattan. Van daaruit verspreidde zich het wereldnieuws dat Trump de verkiezingen gewonnen had.

(9) Het tarief van de hypothecaire leningen was abnormaal laag en de toegestane termijn abnormaal lang. En wat is er gebeurd? Het systeem is gecrasht.
Eindresultaat: enerzijds heel veel leed en financieel verlies bij de gezinnen, anderzijds "oogsttijd" voor de banken; zij nemen heel veel bezittingen in, dit aan een superlage prijs.

(10) Radio Klara: filosofisch programma "Trio", zaterdag 17 dec. '16 om 10 uur (na het nieuws).
Meer uitleg en te herbeluisteren (als het er nog is): *

(11) Dit in het artikel “Mijlpalen in de 21ste eeuw” *. De eerste klokslag was 11 september 2001, nine eleven.

(12) Op het ogenblik van dit schrijven is Trump volop bezig zijn regering samen te stellen.

(13) Het Engelse "to twitter" - waar twitter en tweet vandaan komt - betekent "kwetteren, tjilpen, ...".

(14) Een uitspraak uit de Bijbel.

(15) Meer hierover in het artikel “Het kwade kleurt binnen de krijtlijnen van het goede” *.

(16) Zie o.a. “geworteld - ontworteld” *

(17) Hier komt heel veel bij kijken. Het artikel “Van drie naar vijf dimensies” * sluit hier gedeeltelijk bij aan.

(18) Zie “mensvreemd - wereldvreemd” *

(19) Meer hierover in ander artikel van dit pakket *: “Without any fear” *

(20) Zo zie ik het toch. Met "eleven nine" wordt dan wel niet alleen die ene dag bedoeld, maar alles wat er rond gebeurd. Met "nine eleven" wordt - naast de aanslagen van die ene dag - ook de gevolgen bedoeld, denk aan maatregelen tegen terrorisme.


inhoudstabel

Eleven nine,
een nieuwe schokgolf gaat door de wereld : Een miljardair wordt president

         Eleven nine
         Geld en macht
                 De miljardair
                 Wall Street, het epicentrum van de westerse wereld
                 De bankencrisis
                 De rijken worden steeds rijker
                 De vrije markt
         De zwarte macht in het vizier?
                 "De derde klokslag"
                 De laatste steen komt naar boven
         Trump in het spirituele plaatje?
                 Een tang op een varken?
                 Hoger bewustzijn
                 Een woelige tijd
                 Eleven nine en erna


top


Trefwoorden horend bij deze tekst:
Printvriendelijk