schepping - ontstaan van het heelal
home info publicaties zoekenSchepping - ontstaan van het heelal

Iedere cultuur heeft zijn eigen scheppingsverhaal. Een scheppingsverhaal zegt veel over de zienswijze van het betrokken volk. Ieder scheppingsverhaal draagt heel diepe inzichten in zich.
Deze inzichten naar buiten brengen, wat dan het konkrete scheppingsverhaal is, is altijd een moeilijke -zeg maar onmogelijke- zaak. Wij mensen zijn niet in staat om wat heel diep in ons leeft te verwoorden, en dit is met scheppingsverhalen niet anders.

Wat hieronder volgt is een kleine opsomming van een beperkt aantal scheppingsverhalen alsook teksten die hierin inzichten brengen.


Gnostische teksten

boeken: Nag Hammadi Geschriften *

deelwerken: Geheime Boek van Johannes *.
Er komen drie versies in het boek voor.

Bijbel

boek: bijbel *

deelwerk: Genesis (hfst. 1 - 5)

Uphanisaden

tekst: Aitareya Uphanisad

Hermetica

boek: Corpus Hermeticum *

deelwerk: Poimandres *

de Tabula Smaragdina

manuscript: Smaragden Tafel - de tabula smaragdina *

Hopi-indianen

boek: Hopi : deur van verleden en toekomst *

Manicheïsme

boek: Ik, Mani, apostel van Christus *

deelwerk: R. van Vliet, De christelijke oorsprong van het manicheïsme

J.T. Zeberio

boek: En de wereld begon : kosmogonisch verhaal *

Kleitabletten

video (on line): In den beginne - Bram Vermeulen *

Teilhard de Chardin

hoofdthema: Van alfa tot omega

Antroposie

boeken: * Antroposofie : een kennismaking *
* De wetenschap van de geheimen der ziel *

Wetenschappen

onderwerpen: * oerknal *
* kwantummechanica *
* evolutietheorie *
* embryologie
* stamcellen
* ...Trefwoorden horend bij deze tekst:
Printvriendelijk