De Lantaarn >

Nadruk op inzicht

Bij alle activiteiten ligt de nadruk op inzicht, en niet (uiterlijke, rationele) kennis.


Inzicht is als water, stromend in een rivier, 
in tegenstelling tot kennis, die vast en hard is 
en ons inzicht kan blokkeren. 
    Thich Nhat Hanh

Lijst categorieën

De activiteiten worden ingedeeld in categorieën (dit heeft zijn voor- en nadelen).
Hieronder de lijst, met enige toelichting per categorie.


overzichtIeder - één

Alles is één. En toch is ieder van ons een individu. Een mysterie. Hoe kan dat? Hoe zit dat? Als alles één is, waar plaatsen we dan met de geest en de materie? Wat met het ego?


Religie en wetenschap

De kwantumfysicus Werner Heisenberg schreef:

De eerste slok uit het glas van de natuurwetenschappen 
zal je in een atheïst veranderen, 
maar aan de onderkant van het glas wacht God op je.

Eeuwenlang hebben religie en wetenschap in zwaar conflict met elkaar gelegen. Met Descartes (1596 - 1650) kwam het tot een zekere wapenstilstand. Hij maakte een onderscheid tussen geest en stof (materie), waarbij hij de geest toevertrouwde aan de religie en de materie aan de wetenschap. Hierin konden beide partijen zich min of meer vinden. Dit heeft dan ook tot een "wapenstilstand" geleid.

En toen kwam de kwantummechanica, de ontdekking van de kwantummechanica. Uit de kwantummechanica weten we dat de geest de materie beïnvloed. Dit heeft uiteraard tot gevolg dat een strikte scheiding tussen geest en materie niet meer mogelijk is.

Ondertussen is de wetenschap geëvolueerd. Ten tijde van Newton en Laplace was de wetenschap een burcht van zekerheden.
Begin de 20ste eeuw was er de relativiteitstheorie van Einstein; relativiteit kwam in de plaats van zekerheid. In 1927 publiceerde Werner Heisenberg zijn onzekerheidsprincipe.
Ik heb het ooit zo geformuleerd:

Zekerheden liggen op het kerkhof,
naast de grijze muizen.


Ondertussen zijn we weer enkele decennia verder. Eeuwen geleden was er felle strijd over wat nu het middelpunt van het heelal is. Is het de Aarde? Is het de zon? Is het de Melkweg? Vandaag spreken we niet meer van één universum, maar van meerdere universa in een multiversum.
In ons westers-materialistisch model staat de materie centraal. Dit is in strijd met de kwantummechanica. Meer en meer wetenschappers verlaten dan ook dit model. We staan in het prille begin voor een grondige omwenteling. Aan de wieg hiervan staan wetenschappers als Ervin Laszlo, Amit Goswami, Lynne McTaggart, Jude Carrivan en andere.

De wetenschap komt heel dicht bij de Oosterse mystiek. Ervin Laszlo schrijft - in poëtische bewoording:

Wij zijn clusters van vibratie, geïnformeerd door de intelligentie van de kosmos. We zijn harmonieën, gecreëerd door het tokkelen op een kosmische harp, opstijgend naar steeds meeromvattende melodieën. De harmonie van ons lichaam is vergankelijk, maar die van ons bewustzijn is oneindig. Wij zijn een oneindig bewustzijn, gekoppeld aan een eindig lichaam.

Mystiek

Bij activiteiten rond mystiek vertrekken we van een bepaalde mysticus (m/v), dit via een video, een dvd en-of teksten van de mysticus.
Er is de reeks "Via Mystica", maar ook andere zaken kunnen aan bod komen.

Een extraatje (één van mijn "grapjes"):

Over mystici zeg ik ook wel eens:
"Van schoenmaker tot secretaris-generaal".

Toelichting: het beroep "mysticus" bestaat niet, en maar goed ook. De ene was schoenmaker, zoals Jakob Böhme, de andere secretaris-generaal van de UNO, zoals Dag Hammarskjöld, en nog vele andere beroepen.