De Lantaarn >

Spiritueel themacafé

Het evangelie van Thomas

Jezus heeft gezegd:

Dat hij die zoekt 
niet ophoude met zoeken 
tot hij gevonden heeft 
en als hij gevonden zal hebben 
zal hij verbijsterd zijn 
en verbijsterd zijnde 
zal hij in verwondering opgaan 
en hij zal heersen over het Al.
(Evangelie van Thomas, logion 2)

Situering

Het evangelie van Thomas is een van de meest spirituele teksten die er zijn. Het behoort tot de gnostische geschriften. Mogelijks geef ik later eens een lezing rond gnosis, gnostiek en de Nag Hammadi Geschriften waarvan het evangelie van Thomas deel uitmaakt. Tijdens dit themacafé wordt kort de context geschetst waar het evangelie thuis hoort.
Het evangelie van Thomas is relatief kort. Er bestaan meerdere vertalingen die lichtjes van elkaar afwijken.


Praktisch

Het evangelie van Thomas bevat bevat 114 gezegden, logia genaamd (enkelvoud: logion).
We lezen een vers voor en kunnen hierover een gesprek voeren. Daarna een volgende. We pikken er een aantal verzen uit. Indien je voorstellen hebt voor bepaalde versen, laat het weten.