De Lantaarn >

Onderstaande tekst is nog in bewerking.Video - bespreking
Werd er duizenden jaren geleden met ons DNA geprutst?


Werd er duizenden jaren geleden, door buitenaardse wezens, met het menselijk DNA geprutst? Een onthutsende vraag. En toch zijn er sterke aanwijzingen dat dit zo is.

Voor deze info-activiteit worden vooral twee bronnen gebruikt:
1. Christine von Dreien i.v.m. DNA en met buitenaardsen.
2. De video "In den beginne" van wijlen Bram Vermeulen. (50 min.) Op YouTube .

Er is een korte inleiding over DNA. Daarna volgt de video.

Willen we ten gronde begrijpen welke heel grote veranderingen momenteel bezig zijn, dan is het noodzakelijk om hier weet van te hebben.
Het gaat om een kennismaking, er is nog veel meer over te vinden.


Praktisch

Waar De Balsemboom
Datums ten vroegste maart '22
Soort activiteit Video met bespreking
Inkom gratis
Inschrijven Inschrijven is sterk aanbevolen.


  • Maximum 7 deelnemers. Eventueel wordt de activiteit op een latere datum hernomen.
  • De titel "Van Viëtnam tot non-dualiteit " heb ik (Roger) er zelf aan gegeven.