Aangeraden

Aangeraden activiteiten

Hieronder een heel beperkt aantal aangeraden activiteiten:

Naam Toelichting Link
Dit Moment Non-dualiteit Brugge website
Advaita Stiltegroep Brugge Non-dualiteit Brugge website
Advaita Inspiratiegroep Brugge Non-dualiteit Brugge website


Aangeraden on-line spirituele teksten of video's

Hieronder staan een aantal externe aangeraden spirituele teksten.
Mogelijks zijn er items die van het net verwijderd zijn.
Heel wat teksten zijn in meerdere versies op het internet te vinden.


Naam Omschrijving 1 of meerdere
koppelingen
Evangelie van Thomas Wellicht het oudste en meest authentieke evangelie. vertaling:
Bram Moerland /
Eric van Ruysbeek (pdf)
De Yoga Sutras
van Patanjali
Diepe wijsheid website: leela-yoga.be
Tao Te Tjing Een goede on-line vertaling Website Spirituele teksten
Het lied van de parel Een prachtig gnostisch verhaal.
Er is een zekere gelijkenis met de parabel van de verloren zoon.
YouTube /
Website Bram Moerland
Gnostische Teksten van of via Bram Moerland Een vrij groot aantal gnostische teksten Website Bram Moerland
Het Aramese Onze Vader Veel authentieker dan de ons bekende versie. Website Bram Moerland
De allegorie van de grot. Plato Wij leven in 'een schaduwwereld'. Wikipedia /
YouTube
Hymne aan de zon
van farao Echnaton
Het zonnelied van Echnaton YouTube
Het Zonnelied Het zonnelied van Franciscus van Assisi Wikipedia
De 4 inzichten van de Tolteken 4 krachtige eenvoudige raadgevingen Website
Onze diepste angst Prachtige tekst van Marianne Williamson
vaak ten onrechte toegeschreven aan Nelson Mandela
Website Bram Moerland
Ars Floret Diverse boeken te downloaden, uitsluitend voor persoonlijk gebruik.
O.a. Bhagavad Gita, 3 Upanishads, Koran, Bijbel: Statenvertaling
Website Ars Floret
Vertrouwen in Bewustzijn een vertaling van de Zen-tekst "Hsin Hsin Ming" Website (pdf)
Hartsoetra, Hsin Hsin Ming, ... 4 Zen-teksten Website Thomasevangelie
De stem van de stilte Vertaald en van aantekeningen voorzien door H.P.Blavatsky Website theosofie.net
Hartsoetra Een belangrijke Boeddhistische tekst Wikipedia
Ashtavakra Gita Non-dualiteit.
Niet te verwarren met de Bhagavad Gita.
website stiltij.nl /
Wikipedia (eng.)Naar de startpagina