Over De Lantaarn


logo

Algemeen

De hoofddoelstelling van "De Lantaarn" is spirituele activiteiten brengen, en dit belangeloos (1). Indien nodig wordt een democratische prijs gevraagd.

Deze site kent "gasten". Momenteel is er alleen de site van Roger .


Geschiedenis

  • Lang geleden heb ik in Ieper nog enkele lezingen gegeven.
  • Rond 2000 ben ik enkele jaren actief geweest in " 't Filosoofke " in Kortrijk, daar heb ik vooral met video gewerkt.
  • In 2003 is de website gestart.
  • Dan is het een hele tijd stil geweest wat activiteiten betreft.
  • Daarna heb ik - vermoedelijk rond 2010 - enkele activiteiten gegeven bij mij thuis in Brugge.
  • Dan is het weer een tijd stil geweest.
  • In 2018 ben ik terug gestart, dit vooral in samenwerking met Mintus (het OCMW van Brugge).
    Meer hierover in Agenda: voorbije activiteiten

Organisatie

Beperkte regionale werking van Mintus

Het is altijd mijn bedoeling geweest om mij toe te spitsen op inhoud en niet te veel met praktische zaken bezig te zijn, dit met uitzondering van het ontwerpen van affiches en bijhorende folders.

Veel organisatie komt er niet bij kijken. Momenteel kan ik (Roger) het nog best alleen aan. Het is niet uitgesloten dat ik later overga naar een beperkt groepje.
Sinds mei 2019 werk ik samen met Mintus (2).

Sinds september 2020 zijn de dienstencentra van Mintus, nog meer dan voordien, lokaal gaan werken, dit op buurtniveau. Voordien was er nog het tweemaandelijkse tijdschrift "Content" waarin alle activiteiten van gans Mintus (gans Brugge) in stonden. Dit is er nu niet meer (nu zijn er lokale krantjes, bijvoorbeeld voor Sint-Pieters). Voor het overgrote deel van hun activiteiten, zoals bijvoorbeeld een kaartesclub, is dit een goede zaak. Voor meer specifieke activiteiten, zoals van De Lantaarn, is dit geen goeie zaak.


"Nieuwsbrief"

Ongetwijfeld zijn er geïnteresseerden die nu niet op de hoogte zijn. In november 2020 start ik met een nieuwsbrief te sturen, dit uiteraard met inachtneming van de privacy. Brief? Briefje: veel meer dan een verwijzing naar de nieuwe activiteiten is het niet.
Voetnoten

(1) Zie o.a. het artikel Reiki, hoe duur is universele energie?

(2) Mintus: het OCMW van Brugge.
Door een samenloop van omstandigheden ben ik in mei 2019 gestart in "De Dijk" (op Sint-Pieters), daarna - in afwachting dat Den Heerd klaar was - in De Balsemboom (in het centrum van Brugge), dan Den Heerd (op Sint-Pieters). Wat de toekomst brengt zien we wel. Mogelijks geef ik ook activiteiten buiten Mintus.Terug naar de startpagina