Geest : mind - spirit - ghost
home info publicaties zoeken

Trefwoord: Geest : mind - spirit - ghost


Basistekst bij het trefwoord


Status: mogelijks later nog bijwerking     Laatste (geregistreerde) bijwerking: 2019-01-06   
Geest: mind - spirit - ghost

Het woord "geest" heeft meerdere betekenissen. In het Engels bestaan hiervoor twee verschillende woorden voor, met name "mind" en "spirit"; en zelfs nog een derde met name "ghost".
Het Engelse "ghost", wat spook betekent, is duidelijk. Het onderscheid tussen "mind" en "spirit" is vaak minder duidelijk.

Mind is een product van onze hersenen. Het woord "verstand" kan eventueel als alternatief gebruikt worden, ook al is dit niet exact hetzelfde. Met "mind" zitten we - wat ik zou noemen - "lokaal" (binnen het lichaam). Hier speelt zich het proces van het denken * af.
Spirit is (vrij waarschijnlijk) een collectief gebeuren (zij het dat niet iedereen het hiermee eens is) (1). Spirit gaat over het hogere Zelf (ons grote IK, of hoe je het ook noemt).

Uiteraard is het belangrijk om bij het woord "geest" de reflex te hebben: "gaat het over mind of over spirit?". Persoonlijk, en ook hier in deze website, gebruik ik meestal het Engelse woord (2).
Soms gebruik ik ook de termen "lagere geest" voor mind, en "hogere geest" voor spirit.


(1) Hoe dit in zijn werk gaat is niet zo duidelijk. Een (vrij moeilijke) tekst hieromtrent is : "Rupert Sheldrake: een theosofische evaluatie" *

(2) Het Engels heeft twee woorden waar het Nederlands er maar één heeft.
Andersom bestaat ook, voor het Engelse woord "religion" hebben wij twee woorden, met name "religie" en "godsdienst" (wat helemaal niet hetzelfde is, en ook vaak verward wordt, en zeker in vertalingen).


Printvriendelijk