Het ego
home info publicaties zoeken

Trefwoord: Het ego


Basistekst bij het trefwoord
 

Het ego


Dienaar

In het Johannes-evangelie staat:

Indien iemand Mij wil dienen, hij volge Mij,
en waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn.
Indien iemand Mij dienen wil, de Vader zal hem eren. (Joh 12,26)

"Waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn". Een mogelijke interpretatie is deze: Ik staat voor het Goddelijke, ook het Goddelijke in ieder van ons, en "mijn dienaar" staat voor mijn ego.
Het ego als dienaar van de mens, zo zou het moeten zijn, zo is het bedoeld.

Wat is het ego?

Deze vraag gaat - mij althans - te ver (maart 2006). Maar, als we nu de vraag stellen of niet, door het feit alleen al dat we dit woord gebruiken, hebben we er een bepaalde kijk op (1) .

Of anders gezegd, de vraag "wat is het ego?" hebben we voor onszelf - bewust of onbewust - reeds ingevuld.
Wanneer we aarzelen om deze vraag te beantwoorden, dan is dit omdat we innerlijk weten dat onze kijk, onze invulling, wellicht niet correct is. Maar we hebben wel degelijk een kijk.

De invulling die we aan ons ego geven, bepaalt onze kijk op het ego, en in feite op ons ganse zijn.

Het ego behoort tot het lagere. In het lagere bestaat er dualiteit, tweeheid. Dit brengt met zich mee dat er twee visies zijn op het ego, een lagere en een hogere kijk. De lagere kijk komt ongeveer overeen met wat we gewoonlijk onder ego verstaan. De hogere kijk is het ego als nuttige dienaar van het Zelf.

Wat is het ego? (2de poging, december 2015)

Een poging om de vraag "wat is het ego?" toch nog te beantwoorden.
Het ego kan je omschrijven via het Griekse woord anti *. Dit woord heeft twee betekenissen:
1. de tegenpool, net zoals in het Nederlands,maar ook 2. "in de plaats van"
Het ego is het anti van het Goddelijke in ons.

1. Anti als tegenpool
Het ego wil de baas zijn. Het zal niet zomaar toestaan dat het Goddelijke zijn Meester is en hij de dienaar. Nochtans is dit weldegelijk de bedoeling.

2. Anti als "in de plaats van"
Het liefst is het ego de koning te rijk, zonder tegenstand. Het voelt zich heer en meester. In werkelijkheid neem het op die manier de plaats in dat het Goddelijke in ons toebehoord.

Het ego, onze waakhond?

Het ego kan je enigszins vergelijken met een waakhond. De waakhond doet er alles aan om zijn baas ter wille te zijn, en waar nodig te verdedigen.
Tot daar "het goede nieuws". Het "slechte" nieuws is dat het ego dwaas is. Net zoals de hond niet het meest intelligente dier is, is het ego helemaal niet wijs. Het weet ergens dat er "iets hogers" bestaat, maar dat is zo vaag dat het daar geen genoegen mee neemt. Het waken neemt de bovenhand. Het ego heeft het goed voor met de lagere mens, maar weet bijna niets van de hogere mens. Wanneer de mens duidelijk maakt wat hij of zij wil, dan legt de waakhond zich hierbij neer, ook wanneer hij er helemaal niets van begrijpt.
Volgt de mens zijn Goddelijke Kern, dan zal het ego dienen. Het zal wel eens testen of het de baas niet mag zijn, maar wanneer je duidelijk maakt dat dit niet kan, dan weet het ego zijn plaats.
Wanneer het ego weet, en er van overtuigd is, dat er iets als "het Hogere in ons" is, en dat dit Hogere "alles onder controle heeft", dan wordt het stil, net als de waakhond.

Heeft de waakhond geen baas, dan slentert hij doelloos rond. Hier gaat de vergelijking nog altijd op, maar ze is wat moeilijker.
Wanneer we ons spirtitueel niet bewust zijn, dan is er "geen baas". Wat doet het ego? Het neemt zelf het roer over, en het doet dit "zo goed mogelijk". Let wel: zo goed mogelijk, volgens de normen - de dwaasheid - die het ego heeft. Het ego is helemaal niet in staat om deze taak te vervullen.
Een voorbeeld: centraal bij de mens staat op zoek gaan naar geluk. Hier werkt het ego ongetwijfeld aan mee. Maar het ego is dwaas. Zo gaat een dief stelen om gelukkig te zijn. Het ego doet er aan mee, omdat zijn baas dit wil, en volkomen onbewust.
Het ego is ook helemaal niet in staat om de leiding te nemen, ook al is het ervan overtuigd dat het dit wel kan. Het ego is wel in staat om te dienen, maar het is liever zelf de baas. Is het ego gelukkig met zelf de baas te spelen? Eigenlijk niet. Ook hier gaat de vergelijking met de hond nog op. Een hond heeft een baasje nodig. Je kunt het zo stellen: "Waar Ik ben - Ik, bewust van het goddelijke in mij - daar zal ook mijn waakhond zijn".(1) Meer hierover in "benoemen" *.


Printvriendelijk