Toelichting bij de voorpagina
home info publicaties zoeken

 

Toelichting bij de voorpaginahuidig logo   vorige logo   GSM
   GSM         GSM     
G S M

Gnosis
Spiritualiteit
Mystiek
Oorspronkelijk heb ik omtrent "GSM" volgende spreuk geschreven: *
Pas later is me duidelijk geworden hoe diep de woorden "gnosis, spiritualiteit en mystiek" wel gaan, en hoe diep ze onderling met elkaar verweven zijn.

"Gnosis, spiritualiteit en mystiek". Hieraan kan een heel diepe betekenis gegeven worden.
Gnosis * gaat over diepe innerlijke kennis. Spiritualiteit * ligt moeilijk, dit opdat aan dit woord vele verschillende betekenissen toegekend worden. Mystiek * heeft te maken met éénheidservaringen met het Goddelijke.

In alles wat is, zijn er twee heel fundamentele zaken, met name inzicht en liefde. Beide horen uiteraard samen, op goddelijk niveau is alles één.
In onze westerse wereld komt inzicht veel minder aan bod dan Goddelijke Liefde.

Inzicht kunnen wij mensen benaderen en verwerven via diepe innerlijke kennis, gnosis.
Goddelijke Liefde kunnen wij ervaren in de mystiek.

Diepe spiritualiteit bestaat uit zowel gnosis als mystiek.
De Boeddha * zei:

True love
is born
from understanding (1)

Een mogelijke vertaling:

Ware liefde
is geboren
vanuit inzicht (gnosis)

Je kunt beiden - inzicht en liefde - niet scheiden.

Gnosis, spiritualiteit en mystiek. Drie paden op weg naar het Goddelijke. Drie wegen die samen een drie-éénheid vormen.N.B.: een aangepaste versie maken van "GSM" (zoals Geloof, Spiritualiteit en Mystiek) mag niet *, daar is Gnosis te waardevol voor.

(1) Tekst op een postkaart van Wereldwinkel *.

topPrintvriendelijk