De Lantaarn >


Lezing - cursus - praatcafé
Onze Westerse fundamenten in vraag gesteld


Onze Westerse samenleving is behoorlijk materialistisch. Alles wat maar enigszins spiritueel is, inclusief God (de Bron, het Tao, ...) werd vervangen door het heilige materialisme. De filosoof Descartes bracht een strikte scheiding aan tussen geest en materie. Dit had vergaande gevolgen, onder andere het niet (willen) zien dat er iets fout is met de fundamenten van de gangbare wetenschappen.

Dankzij de kwantumfysica hebben we dus rechtstreekse proefondervindelijke bewijzen
dat beginselen als continuïteit, determinisme en lokaliteit geen steek houden.
        Amit Goswami


Aan de basis van de huidige, 'oude', wetenschappen ligt materie. Volgens neurowetenschappers is bewustzijn zelfs een bijproduct van materie, van onze hersenen. Dit oude model is echter in strijd met onder andere de kwantumfysica en met nabije-dood ervaringen. We evolueren naar wetenschappen gegrondvest op bewustzijn. Deze 'nieuwe wetenschappen' gaan heel goed samen met spiritualiteit.


Materie als de grondslag van alles wat er is? Dit heeft geleid tot vergaand materialisme. Aan de basis van onze materialistische samenleving liggen geld, macht en ego. Kunnen we hier een samen-leving op bouwen? De tijd dat de pastoor zegt: "nee, dit kan niet" is voorbij. Nu is het tijd om zelf tot inzicht te komen. Het materialisme wil geen inzicht, het wil slaafse, onbewuste, consumerende mensen. Wakker worden!

Formule: er is gekozen voor de combinatie van lezing, cursus en praatcafé. Er wordt uitleg gegeven; hierbij kunnen vragen gesteld worden. Dit kan leiden tot een gesprek over het onderwerp. Het kan best gezellig zijn. Een drankje is ook verkrijgbaar; een combinatie van diepgang en luchtigheid.

Deze activiteit maakt deel uit van het pakket kwantumfysica en bewustzijn.Praktisch

Waar Den Heerd
Beekweg Sint-Pieters Brugge.
Datums onzeker wegens corona
Soort activiteit Lezing - gesprek
Inkom gratis
Inschrijven Inschrijven is noodzakelijk.
Maximum 7 personen.
Coronamaatregelen
Categorie Religie & wetenschap

Extra

Er is extra informatie beschikbaar.