De Lantaarn >

Mijn persoonlijke achtergrond
i.v.m. kwantumfyscia & bewustzijn


zon-atoom

In den beginne ...


Ik heb al vele jaren een vrij grote interesse voor kwantumfyscia (of kwantummechanica zo je wil).


Kwantumfysica 
vormt de schakel
tussen het Oneindige 
en de wereld. 

Dit heeft mij al altijd geboeid.

In een nog breder kader ben ik geïnterseerd in het begin. Wat is het begin? Dit is een mysterie, hier komen we nooit achter, en het hoeft ook niet. Het boeiende aan een mysterie is dat je altijd dichter bij de kern kan komen.

Kwantumfysica heeft onder andere te maken met het begin: hoe is alles - en in het bijzonder materie - ontstaan?

Ik ben geen specialist in kwantumfysica, maar in de loop van de jaren heb ik er toch al wat van opgestoken.


Van boven- of van onderuit bekijken


Kwantumfysica kan je op twee manieren bekijken, zoals ongeveer alles trouwens:

  1. 'van boven uit', vanuit het bewustzijn
  2. 'van onderuit', vanuit de materie.

Wat je ziet is vrij grondig verschillend.
Je kan je trouwens de vraag stellen hoe je kwantumfyscia vanuit de materie kan bekijken. Kwantumfysica toont juist aan dat materie eigenlijk niet bestaat. Hierover gaat de lezing "Onze Westerse fundamenten in vraag gesteld ".
Kwantumfysica heeft een diepe mystieke achtergrond. Meer hierover in deel 3 "Mystiek bekeken vanuit de kwantumfysica.

Het geheel maakt deel uit van een gans pakket rond kwantumfyscia.