De Lantaarn bezit twee videoreeksen:Passions of the Soul

Videoreeks rond C.G. Jung

regie: Philip Engelen
redactie & interview: Hein Stufkens
kleur
Nederlands gesproken of ondertiteld
speelduur: 3 x 1 uur + 1 x 1u½
productie: Ikon Nederland 1991

Uitleg bij de 4 videobanden:

1. Individuatie

In een eerste deel van de vierdelige documentaire over het leven en werk van C.G. Jung staan verschillende fasen van zijn leven centraal. Jeugd, de relatie met zijn vader, de droombeleving en natuurelementen.
Volgens Jung zijn wij doordat we een bewustzijn ontberen overgeleverd aan de psychische onderwereld. Wij kunnen geen goden meer aanroepen om hun hulp af te smeken omdat wij hen door onze eigen arrogantie verdreven hebben.
Hierdoor hebben wij het contact met de natuur en met onszelf verloren, en datgene wat wij de vooruitgang noemen is de oorzaak van veel lijden.
Ik werd gedwongen het proces van het onbewuste zelf te ervaren. Pas toen ik mandala's begon te tekenen begreep ik ... de mandala is het centrum, het samenkomen van alle lijnen, de weg naar individualisatie.

2. Psyche en Materie

Het tweede deel van de vierdelige documentaire over het leven en werk van C.G. Jung behandelt de poging van Jung om tot een synthese van psyche en materie te komen.
Ook de Nobelprijswinnaar W. Pauli hield zich hiermee bezig. De vriendschap tussen de natuurkundige en Jung. Pauli's dromen die door Jung geanalyseerd werden, brachten werelden bij elkaar die tot dan toe onverenigbaar geacht werden.
1900. Het jaar waarin Max Planck de quantumsprong ontdekt, de definitieve doorbraak van de fysica. Het jaar waarin Carl Jung begint te experimenteren met associaties, een uniek, systematisch onderzoek van het onbewuste die tot een ommekeer in de psychologie zou leiden. Het jaar waarin W. Pauli wordt geboren die zijn leven lang zou proberen beide revoluties tot een geïntegreerd mensbeeld samen te voegen. Deze droom deelde hij met Jung.

3. Alchemie

In het derde deel van de vierdelige documentaire over leven en werken van C.G. Jung toont Jung's toenemende interesse voor alchemie. Mandala's en symbolen hadden hem op dit spoor gebracht.
'Onze technologie heeft een wereld gecreëerd waarin het intellect domineert en die helse machines voortbrengt' schrijft Jung. In zo'n wereld wordt de stem van symbolen vol betekenis niet meer gehoord. Symbolen kan men niet vernietigen zonder daarmee grote schade te veroorzaken. Daar waar symbolen verdrongen of genegeerd worden, verdwijnt de psychische energie van het onbewuste met alle gevolgen van dien.'
In zijn streven het contact met het onbewuste te herstellen liet Jung zich leiden door zijn herontdekking van de alchemie; die voortdurende stroom van arche-typische beelden die hij in elk mens aanwezig wist.

4. Het lijden van de ziel

Het vierde en laatste deel van de documentaire over het leven en werk van C.G.Jung gaat in op zijn boek 'Antwoord op job'.
Van de apocalyps, waarin God's vreselijke bevel tot verwoesting doorklinkt kunnen we leren dat we God niet alleen moeten liefhebben maar ook dienen te vrezen. Hij is de bron van het goede zowel als het kwade anders zou Hij ons geen angst inboezemen.
Tot op de dag van vandaag houdt dit thema, de vraag naar de zin van lijden en onrecht de mens bezig.
Rosamunde Miller, June Singer, Elaine Pagels respectievelijk bisschop van California, Amerika's eerste Jungiaanse psychoanalytica en hoogleraar kerkgeschiedenis in wier leven de weg naar de zin van het lijden een grote rol speelt spreken over hun ervaringen met andere mensen maar ook over hun persoonlijke geschiedenis. Aan Jung werd de vraag voorgelegd hoe hij verder kon leven nu hij zulke schokkende inzichten te boek had gesteld in 'Antwoord op Job'. Hij antwoordde: "ik bevind me op de bodem van de diepste hel en kan daarom niet dieper vallen".

Naar startpagina