De Lantaarn bezit twee videoreeksen:Via mystica    (Videoreeks rond mystici)

De videoreeks omvat:De smaak van honing. Erik van Ruysbeek

Omtrent Erik Van Ruysbeek:
Erik Van Ruysbeek, pseudoniem van André van Eyck, werd op 25 april 1915 geboren te Brussel.
Hij overleed op Witte Donderdag 2004.

Omtrent de video:
De nu tachtigjarige Erik van Ruysbeek heeft zich vanaf zijn jeugd verdiept in oosterse en westerse wijsheidstradities. Vanuit grote eenvoud en bescheidenheid praat Erik van Ruysbeek over zijn mystieke ervaringen. Hij noemt zichzelf een mysticus alhoewel hij zijn mystieke ervaringen als 'gemiddeld' beschouwd.

Samenstelling en regie: Philip Engelen
Interviews: Hein Stufkens
Speelduur: 50 minuten
ISBN: 90-202-959-3

top

De nieuwe onschuld. Raimon Panikkar

In deze documantaire kraakt de katholieke theoloog (een mysticus) harde noten inzake de alsmaar door christenen gesaboteerde interreligieuze dialoog. Het christendom is vrijwel dood zegt hij. Daarom schreef hij onder andere een alternatieve bergrede 'voor hen die oren hebben om te horen en ogen om te zien'. Panikkar wordt ook wel de theoloog van het Nieuwe Millennium genoemd. Hij werd geboren in 1918 in Barcelona. Zijn vader was een Hindoe uit India, zijn moeder een Spaanse. Hij heeft gestudeerd in Spanje, Duitsland, Italië en India.
Hij was hoogleraar aan de universiteit van Mysore en van de universiteit van Benares en doceerde daarnaast ook aan de universiteiten van Harvard, Madrid, Madras, Santander, Rome en Cambridge. Hij publiceerde stapels artikelen en een veertigtal boeken, waaronder het boek dat Ankh-Hermes voorjaar 1997 op de markt heeft gebracht. Voor hem is de kern van de religie de mystiek en is de vindplaats daarvan het menselijk hart. Daarom verwerpt hij dogma's.

Samenstelling en regie: Philip Engelen
Camera: Deodaat Visser
Geluid: Christien van Roon
Interviews: Hein Stufkens
Speelduur: 50 minuten
ISBN: 90-202-9603-5

top

Tibetaans Boeddhisme - illusie Sogyal Rinpoche

Sogyal Rinpoche werd beschuldigd van seksueel misbruik.
Zie o.a. Wikipedia en de Dalai Lama .

Een film over leven en dood. De Tibetaanse Lama Sogyal Rinpoche brengt de oude wijsheid van zijn cultuur in verband met onze angst voor de dood.
Rinpoche is een tulku (= een reïncarnatie van een mystieke leraar) die met ongekende openhartigheid en uit mededogen voor zijn medemens Het Tibetaanse Dodenboek toegankelijk heeft gemaakt voor een groter publiek. Sogyal Rinpoche zal nader ingaan op de fase waarin de geest komt te verkeren wanneer deze zich in een tussenstaat van leven en dood bevindt, in de Tibetaanse visie 'bardo's' genoemd. De ontmoeting met de afschrikwekkende Yama, de heer van de dood is onvermijdelijk. Hij houdt ons een spiegel voor die ons aardse handelen reflecteert. Het zijn echter, zo zegt Sogyal, gedachtebeelden die tijdens het leven op aarde in de buitenwereld zijn geprojecteerd als een resultaat van onze angsten en illusies. Wat wij leven en dood noemen maakt onlosmakelijk deel uit van een en hetzelfde gebeuren. De dood is alleen maar een (noodzakelijk) proces van verandering. Wat werkelijk onveranderlijk is, is de geest van onze natuur, aldus de wijze lama. In de film komen unieke beelden voor van de totstandkoming van een zandmandala. De Tibetaanse mystiek lijkt nog springlevend te zijn. Eén uiting daarvan is de 'Dans van de zwarte hoed'.
In deze film ook een exclusief interview met de Dalai Lama.

Samenstelling en regie: Philip Engelen
Camera: Deodaat Visser
Geluid: Christien van Roon
Interviews: Hein Stufkens
Speelduur: 50 minuten
ISBN: 90-202-9601-9

top

Oneindig niets. David A. Cooper

De in 1939 geboren Amerikaanse rabbijn David A. Cooper komt in deze uitzending aan het woord. Als kind wordt hij al vroeg geconfronteerd met zijn joodse afkomst. Hij ontdekt in zijn leven dat kwaad niet alleen maar buiten kan worden geprojecteerd maar ook in jezelf zit. Hij brengt dit in verband met de praktijk van de nazi's. Wie is die God die zoiets liet gebeuren? Hij geeft zijn politieke carrière op en begint zich te verdiepen in de mystieke tradities van de islam, het boeddhisme en het hindoeïsme. Tijdens zijn vele meditaties wordt het hem "geopenbaard" dat er meer werkelijkheden bestaan dan alleen de materiële zoals wij die kennen en dat zijn spiritualiteit zich zou moeten ontwikkelen via de joodse mystiek. Hij woont acht jaar in Jeruzalem om er ondermeer de Kabbalah te bestuderen. In de VS teruggekeerd wordt hij tot rabbijn gewijd en richtten zijn vrouw Shoshana en hij een meditatiecentrum op, hoog in de bergen van Colorado. In deze documentaire blijkt dat rabbijn David A. Cooper wordt gezien als een mysticus die beseft dat de tijd is aangebroken om de geheime joodse traditie te gaan delen met de rest van de wereld.

Samenstelling en regie: Philip Engelen
Camera: Deodaat Visser
Geluid: Christien van Roon
Interviews: Hein Stufkens
Speelduur: 100 minuten (dubbele aflevering)
ISBN: 90-202-9602-7

top

Liefde voor waarheid. Mansukh Patel

Tweeënveertig jaar geleden werd Mansukh Patel uit Indiase ouders geboren in Kenia, in Masai-land, The Rift Valley. Zijn oduers waren arm en eenvoudig, maar wel de grootste inspiratiebron voor de mystiek en spiritualiteit die Patel's verdere leven zouden bepalen. Door hen is hij rechtstreeks verbonden met de traditie van geweldloosheid, zoals zij die leerden van Mahatma Gandhi.
Toen hij twaalf jaar was, verhuisde het gezin naar Engeland. Patel ging medicijnen studeren en specialiseerde zich in de oncologie. Na zijn studie richtte hij samen met en aantal studiegenoten de Life Foundation op, een stichting die zich ten doel stelt de wereldvrede na te streven. In verschillende 'ashrams' organiseren hij en zijn medewerkers workshops, seminars en andere bijeenkomsten. Ook organiseert Patel voettochten naar plekken op aarde die door geweld zijn overschaduwd. Zo voerde zijn 'Eurowalk 2000' hem en zijn geestverwanten onder meer naar Auchwitz en door Bosnië. Het wandelen van Mansukh Patel is als bidden: de pelgrimstocht van een hindoe in het christelijke westen.
Mansukh Patel is een mysticus met een groot charisma, een bewonderaar van Mahatma Gandhi en Franciscus van Assi.

Samenstelling, produktie en regie: Philip Engelen
Interview: Hein Stufkens
Speelduur: 100 minuten
ISBN: 90-202-9600-0
Deze video werd niet aangekocht door De Lantaarn

top


Naar de startpagina