De fiere, schitterende leeuw 

De fiere, schitterende leeuw

De leeuw. De leeuw staat voor de persoonlijkheid.
Mag hij fier en sterk (1) zijn?

Voor onze fysieke, emotionele en mentale groei is het noodzakelijk de leeuw in ons te laten opgroeien, zoniet komen we niet tot een sterke, maar tot een gestoorde, persoonlijkheid. Het opbouwen van een sterke persoonlijkheid is een fase dat we niet zonder gevolgen overslaan.

Het is wel zo dat we in een verdere fase deze persoonlijkheid terug moeten neerhalen.

Niet mijn wil, maar U Wil geschiedde.

De sterke persoonlijkheid, de leeuw, die we in ons hebben opgebouwd, moeten we in een volgende fase terugdringen (2) . Voor een fiere leeuw is dit niet zo vanzelfsprekend.

Terugdringen is niet helemaal het juiste woord. Wel is het zo "dat er een andere baas komt". "De baas" van de persoonlijkheid is het ego. Dit blijft zo, maar voorheen was het ego op zich baas (3), deze fase loopt ten einde. Het ego wordt - met behulp van de opgebouwde persoonlijkheid - instrument van het eigen diepere wezen (het Zelf, of hoe je het ook noemt). Aldus komt de persoonlijkheid, via het ego, ten dienste te staan van het Zelf.
Het Zelf is trouwens geen baas, maar een Meester.

De Christelijke mystica Simone Pacot * schrijft:

Christus grondvest ons allereerst in onze persoonlijke identiteit en vrijheid en naam, om ons vervolgens uit te zenden om met onze gaven aan anderen dienstbaar te zijn. (4)


In het Thomasevangelie * (logion 7) staat:

Jezus heeft gezegd:
Gelukkig is de leeuw die door de mens gegeten zal worden,
en de leeuw zal mens zijn;
en ongelukkig is de mens die door de leeuw gegeten zal worden,
en de mens zal leeuw zijn.

Het ego, waarvan de persoonlijkheid een heel belangrijk deel is, wordt door het hogere Zelf "gegeten", en aldus wordt het ego dienaar van het Zelf. De leeuw wordt Mens.

Het alternatief is dat het ego het Zelf "opeet", waardoor het Zelf niet aan bod kan komen. Het Zelf is daarmee niet dood, maar het wacht af. De mens is spiritueel dood, de leeuw heeft hem opgegeten; de mens blijft gedomineerd door "zijn leeuw" (de combinatie van de eigen persoonlijkheid en het eigen ego).

De fiere, schitterende leeuw heeft tot taak uiterlijke schittering om te zetten in innerlijke (5). Wanneer het innerlijke - het Zelf - doorheen de persoonlijkheid kan werken, dan komt er - in alle bescheidenheid - een schittering van binnen uit (6) .

Terug naar het Thomasevangelie * (logion 24)

Er is licht binnen een lichtend wezen
en het verlicht de ganse wereld.
Indien het niet verlicht
is het duisternis.

Het Licht komt van binnen uit. Dit Licht komt uit het Zelf. Dit Licht is het Zelf, en de persoonlijkheid - de leeuw - is de dienaar.

Waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. (7)


Het opbouwen van "de fiere, schitterende leeuw" is noodzakelijk om tot dit resultaat te komen. Eens zover is de mens klaar om ten volle dienstbaar te zijn voor anderen; de leeuw heeft uiteraard nog andere taken dan alleen maar brullen.(1) Hieromtrent een prachtige afbeelding in "Dubbelportret" *

(2) Deze problematiek komt aan bod in het boek "De werken van Hercules" * van Alice A. Bailey, meerbepaald bij het vijfde werk "Het doden van de Nemeïsche leeuw".

(3) Meer hierover in de basistekst van het ego *.

(4) Uit: "Durf het nieuwe leven aan! Op weg naar Pasen: Tot in onze diepten. Het evangelie ter harte nemen" * van Simone Pacot, pag. 17

(5) Uit "Dubbelportret" *.

(6) Hierover handelt nr. 15 "de bescheidenheid" van het boek "I Tjing" *.

(7) (Joh 12,26). Meer hierover in de basistekst van het ego *.