Geboorte - onschuld - nieuw (tekst + toelichting)
home info publicaties zoekenStatus: Bijna klaar     Laatste (geregistreerde) bijwerking: 2022-12-28   
Geboorte - onschuld - nieuw

Vooraf

Deze tekst is een alternatieve Kerst- en nieuwjaarsbrief (2012). Hierbij komt vooral onschuld aan bod. Onschuld heeft "een eigen feestdag", met name de feestdag van de onschuldige kinderen, dit op 28 december, tussen Kerstdag en nieuwjaar in.
Het was reeds geruime tijd dat ik iets wilde schrijven rond wat ik noem "de verkrachting van de onschuld". Waarom werd van onschuld onnozel gemaakt? Dit is de kernvraag.

Daarnaast komen nog een aantal andere thema's aan bod, die even aangeraakt werden maar nauwelijks verder uitgewerkt. Hieronder - in het hoofdstuk "Thema's" - ga ik dieper in op een aantal onderwerpen, dit meestal via verwijzing .

Overzicht thema's:

Tekst

We worden geboren
in onschuld.
Het nieuwe kan van start gaan.

Geboorte.
Incarnatie: 
het Goddelijke vuur, 
de Goddelijke vonk, 
daalt neer 
in het water 
van de moederschoot. *

Met Kerstmis vieren we de geboorte van Jezus.
De geboorte van de persoon Jezus,
maar ook de geboorte van de Christus in ons [3].

Op kerstdag vieren we geboorte.
Met Nieuwjaar vieren we 
"de geboorte" van het nieuwe jaar,
een nieuw jaar gaat van start.
Wat vieren we op 28 december, 
de feestdag van de onschuldige kinderen? [2]
We vieren niet.
Meer nog,
van de onschuldige kinderen
hebben we onnozele kinderen gemaakt.
Onnozel betekende oorspronkelijke onschuldig,
maar we hebben er idioot van gemaakt.
Wie heeft de onschuldige kinderen, 
en de onschuld op zich, verkracht?
Wat steekt hier achter?

Wie ziet onschuld - alsook eenvoud - 
als grote vijand? 
Ons verstand, 
gekoppeld aan het ego en aan dualiteit [4].

Er zijn twee grote "lijnen": [5]
1. onschuld - eenvoud - heelheid - 
     wijsheid - vertrouwen - hier en nu.
2. verstand - denken - dualiteit - ego - 
     slimheid - sluwheid - bangheid -
     verleden en toekomst. 

De eerste lijn
is de lijn van de één:
eenheid, heelheid, eenvoud.

De tweede lijn is de lijn van de twee: 
tweevoud, dualiteit, gespletenheid.
Het verstand [4] kan niet overweg met één,
het kan alleen overweg met twee,
voor en tegen, links en rechts, enzovoort.
Het verstand - niet te verwarren 
met onze hogere intelligentie - 
werkt volgens het als-dan-principe *.
Dit maakt van ons een soort machine [9].

De eerste lijn is toegankelijk
via de taal van het hart,
de tweede
via de taal van het hoofd.

De eerste lijn kent de tweede, [6] 
maar de tweede kent de eerste niet.
Verstand, gekoppeld aan het ego,
weet niet wat onschuld en eenvoud is. 
Het voelt dat het iets niet kent, 
dat het geen volledige heer en meester is.
Hierdoor voelt het zich onzeker, 
en het valt aan. 
Het verkracht onschuld 
en maakt er onnozel, idioot, van.

Wanneer we niet waakzaam zijn
overspoelt het ego, samen met het verstand, 
het hart.
Dan zijn we slaaf van ons verstand.
Weg onschuld, weg eenvoud.

Eckhart Tolle * schrijft: 
De toestand van identificatie 
met het verstand is een ernstige storing. 
Het is een vorm van waanzin. 
Bijna iedereen lijdt in bepaalde mate 
aan deze ziekte.

Let wel, het verstand is er nodig,
het maakt deel uit van het Goddelijk Plan.
Fout is dat we ons vereenzelvigen met ons verstand. [4]
Het is noodzakelijk dat we 
- via het verstand - naar buiten gaan,
de wijde wereld intrekken en verkennen,
om dan te ontdekken dat we verloren zijn,
verloren zoon of dochter. [7]

We worden geboren in onschuld.
Daarna komt de kindertijd: alles stroomt van zelf. 
Rond de puberteit 
verlaten we het vertouwde nest,
we verlaten de eenheid en de onschuld 
en stappen de wijde wereld in. 

Er zijn meerdere gelijklopende cycli [8]
van geboorte, kindertijd, puberteit, 
volwassenheid, terugkeer: 
*  één mensenleven
*  al onze mensenlevens samen
*  de evolutie van de mensheid in zijn geheel

Wij evolueren niet alleen in één leven,
maar ook in al onze levens samen.
Ook hier is er een punt 
waar we ons verliezen in de wereld,
de stroom valt stil.
Wanneer we dit beseffen,
dan is het tijd om terug te keren.
Uiteindelijk - na een heel lange weg - 
keren we terug naar de onschuld.
Jezus zegt: 
Ik verzeker jullie, 
wie het koninkrijk van God 
niet aanneemt als een kind, 
komt er beslist niet in. 
(Marcus 10:15; Lucas 18:17)

Ook de mensheid in zijn geheel evolueert.
Vandaag zijn we aangekomen 
bij het beruchte jaar 2012. [10]
We staan op een keerpunt,
de mensheid in zijn geheel 
 - en vooral de Westerse wereld - 
is verloren gelopen.
De stroom is gestokt.
Via het verstand komen we er niet uit!

Tijd om terug te keren.
Hoe keren we terug?
Naar waar keren we terug?
Wat hebben we verlaten?

Wat we verlaten hebben?
De lijn van de onschuld en de eenvoud.
Wie op deze lijn staat
hoeft niets te vrezen,
ook niet in 2012.

De andere lijn
is de lijn van het verstand.
Dit is ook de lijn van "de bange blanke man" (2) 
en "de bange blanke vrouw".
Wat zegt die lijn?
"In 2012 vergaat de wereld. 
En dan zijn we allemaal dood."

Voor we het nieuwe jaar starten,
misschien toch eens stilstaan bij 
28 december, de onschuldige kinderen.
Niet echt tijd om te vieren,
maar gewoon eens stilstaan.
Stilte hoort trouwens ook
bij de eerste lijn. 
Even stilstaan bij:
*  het verstand heeft de onschuld verkracht.
*  De eenvoud kent het verstand,
     maar het verstand kent de eenvoud niet.
*  één reikt tot in het oneindige,
     twee is begrensd.
* "God is thuis, wij zijn het die naar buiten zijn gegaan"
  (Meister Eckhart)

Jezus heeft gezegd: 
Dat hij die zoekt 
niet ophoude met zoeken 
tot hij gevonden heeft 
en als hij gevonden zal hebben 
zal hij verbijsterd zijn 
en verbijsterd zijnde 
zal hij in verwondering opgaan 
en hij zal heersen over het Al.
(Evangelie van Thomas *, logion 2)

De weg van zoeken naar onze bron
is niet via ons verstand,
maar via eenvoud en onschuld.

Om te eindigen vullen we lijn één verder aan:
     Onschuld, eenvoud, ...
     Liefde, vrede, vreugde, stilte, ...

Thema's (uit de tekst)

Onschuld

Dit thema is vrij goed uitgewerkt, dacht ik toch.
Aanvullende info:

 • de basistekst rond onschuld *.

Onschuldige kinderen

Meer over het verhaal van de onnozele kinderen vind je bij Wikipedia *.
Of dit verhaal historisch correct is, is nog de vraag.

Hierover staat iets, als ik me niet vergis, in het boek "Uit Egypte heb ik Hem geroepen : over de wortels van het Christendom" *
Er zou een gelijkaardig verhaal bestaan over de geboorte van Krishna, wat dan wellicht in de Bijbel overgenomen werd.

Historisch correct of niet, feit is dat we van "onnozel: onschuldig" "onnozel: idioot" gemaakt hebben.

'Primititeve volkeren'

Een min of meer gelijkaardig verhaal is dit van de zogenaamde "primititeve volkeren" (indianen, Aborignals, eskimo's, en zo meer). Ook hier is het het denken die zegt: oh!, wat zijn die toch primitief!
In de ogen van het verstand is hun gedrag primitief, of onnozel. Deze volkeren zijn wel heel wijs. Het verstand is uiteraard niet wijs, het weet zelfs niet wat dit is *, dit omdat het verstand geen toegang heeft tot het hogere domein.
Deze "primitieve" volkeren voelen diep respect voor onze planeet Aarde, terwijl wij onze planeet op de rand van de afgrond brengen.
Zie ook het thema "indianen" * met o.a. de tekst "indianenverhalen" *.

De Goddelijke vonk in ons

Zie de basistekst hieromtrent *.

Verstand - denken

Zie de basistekst hieromtrent *.
Het artikel waarnaar verwezen wordt, wordt wellicht nog herzien.

Eén - twee

De eerste lijn kent de tweede

Dit is behoorlijk diepgaand. Ik hoop van daar ooit eens wat over te schrijven, maar nu is dit nog niet aan de orde.
Dit thema heeft vele facetten. Wat mij sterk opviel is een fragment uit een gnostische tekst:

... de demiurg Jaldabaoth zegt:
'Ik, ik ben een jaloerse god, en naast mij bestaat er geen andere god.'
...
En het commentaar van de Verlosser:
'Maar door dit te zeggen gaf hij eigenlijk te kennen aan de engelen die met hem waren, dat er een andere God was!
Want als er geen andere bestond, op wie zou hij dan jaloers moeten zijn?"
fragment uit de inleiding van het "Geheime Boek van Johannes" *.
Uit het boek "Nag Hammadi Geschriften I." *.

Ook de uitspraak van Jezus

... waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn.
Zie de basistekst rond het ego *.

Verloren zoon of dochter

Zie de basistekst hieromtrent *. (Er zijn - vrij waarschijnlijk - teksten die hierbij horen en nog niet aan het onderwerp toegevoegd zijn.)

Cycli

Een kerngedachte in het Westen is: vooruit! Vooruit is rechtlijnig, als een pijl uit een boog. Hier is niets mis mee, maar cyclisch is ook heel belangrijk. Er is een (dynamisch) evenwicht nodig tussen beide.
Zie ook:

 • Het onderwerp "van wieg tot graf tot wieg" * (nog maar weinig uitgewerkt)
 • Het onderwerp "De cyclus: van intentie tot realisatie" *
 • De tekst "metafysica" *
 • Het onderwerp "rechtlijnig - cyclisch" * (nog maar weinig uitgewerkt)

De mens als slaaf

Om dit in te zien is diep inzicht in het denken, het verstand en het ego nodig. Let wel dat het ego al zijn duivels zal ontbinden om dit te ontkennen. Het voorbestaan zelf van het ego hangt er van af, of althans zijn voorbestaan als meester. Het ego is de knecht, niet de Meester. Meer hierover in de basistekst rond het ego *.

Aanverwante thema's

Met "aanverwante thema's" wordt hier bedoeld: thema's die niet direct in de tekst voorkomen, maar er wel dicht bij staan.

De hemel op aarde brengen

Er is "lijn één" (eenheid) en "lijn twee" (dualiteit). Beiden zijn vrij strikt van elkaar gescheiden, maar ook weer niet helemaal. Dit thema komt in de tekst niet echt aan bod, maar in een gesprek met een vriendin over de teskt kwamen we erop uit.
Hierover heb ik wat geschreven, maar het werd te lang om als thema hier aan bod te brengen. Zie het afzonderlijke artikel "De hemel op aarde brengen" *.(1) Als voorbeeld

(2) "De bange blanke man" is in Vlaanderen een begrip geworden. Het is gebaseerd op een lied van de West-Vlaamse zanger Willem Vermandere.

(3) Uit "De stille stem : een White Eagle boek met meditaties" * pag. 85, hfst. 31

(4) Bron: de kaarten "begeleiding" van Meester Morya
Oorspronkelijk: "Levensverdieping . 1 : Bewust handelen" * pag. 97


inhoudstabel

Geboorte - onschuld - nieuw
         Vooraf
         Tekst
         Thema's (uit de tekst)
                 Onschuld
                 Onschuldige kinderen
                         'Primititeve volkeren'
                 De Goddelijke vonk in ons
                 Verstand - denken
                 Eén - twee
                 De eerste lijn kent de tweede
                 Verloren zoon of dochter
                 Cycli
                 De mens als slaaf
         Aanverwante thema's
                 De hemel op aarde brengen


topPrintvriendelijk