De Lantaarn >

Deze tekst is grondig vernieuwd en is nog in bewerking.

Themacafé


Grote lijnen


Themacafé: een combinatie van "thema" en "café".


Thema
Het doel van een themacafé is om met een beperkt aantal mensen te praten rond een bepaald thema, dit in het kader van spiritualiteit. Een gesprek kan gaan van gemoedelijk tot diepgaand.

Café
Bij een café hoort een drankje. Er is altijd water en meestal ook koffie, thee en fruitsap. Alles is gratis.

Locatie
Dit kan bij mij thuis zijn, het kan ook ergens anders zijn. Waar het doorgaat vindt je uiteaard bij de activiteit in kwestie.
Indien daar behoefte aan is, kan een themacafé hernomen worden met andere mensen, al dan niet op een andere locatie.

Apparatuur
Meestal is een scherm nodig, zeker wanneer een video getoond wordt. Hiervoor kan een gewone TV gebruikt worden (met een hdmi-aansluiting) in combinatie met een laptop.


Verschillende vormen


Een themacafé met video en bespreking

Er wordt een video getoond. De video kan in zijn geheel bekeken worden met daarna bespreking, maar ook bespreking tijdens de video kan.
Meestal duurt de video slechts een half uur, maximum een uur, terwijl er twee uur voorzien is. Zo is er ruim tijd voor gesprek.
Een voorbeeld van een themacafé met video en bespreking is: " Contact met onszelf "


Een themacafé aansluitend op een lezing

Een lezing is voor een groter publiek. Een lezing is éénrichtingsverkeer (van degene die de lezing geeft naar het publiek). Na de lezing kunnen vragen gesteld worden, dit binnen de beschikbare tijd.
Bij sommige onderwerpen kan een themacafé volgend op een lezing heel goed zijn. Dit is alleen voor mensen die de lezing bijgewoond hebben.
Meestal gaat dit door de zondag- of de zaterdagvoormiddag (niet op de eerste of de laatste zondag).
Een voorbeeld van een dergelijk themacafé is Alles verandert.


Iemand brengt zelf een thema naar voor

Dit kan voor een gedeelte van de activiteit of de volledige. Dit kan overwogen worden.


Bekende teksten

Een themacafé gebaseerd op één of meerdere teksten of boeken die aan bod kunnen komen. Zo zijn er in de rubriek "aangeraden" nogal wat die aan bod kunnen komen.


Eigen teksten

Het kan ook om eigen teksten gaat (van Roger). O.a. de tekst "ALS zonder DAN ... " en "... gelukzaligheid ..." komen in aanmerking.Lijst

Een lijst met mogelijkheden.
De activiteiten die vast staan, staan ook in de activiteitenkalender.