De Lantaarn >


Spiritueel themacafé


Een open opzet

Het opzet van dit nieuwe initiatief is dat we met een beperkt aantal mensen praten rond een bepaald thema, dit in het kader van spiritualiteit. Dit is bewust vaag gehouden, kwestie van de ruimte te laten spelen.

In principe zijn er een aantal vaste lijnen:

  • Iemand brengt een thema naar voor. Ik heb wel wat ideeën, maar het zou fijn zijn indien af en toe iemand anders wat naar voor brengt.
  • Hierover praten we met de groep.
  • Het kan gaan om één uitgebreid thema, of om meerdere kortere thema's.


Het is de bedoeling om meerdere genres aan te bieden, waarbij je als mogelijk geïnteresseerde je de vraag kan stellen: is dit thema iets voor mij?

Er bestaat in Brugge reeds een "spiritueel praatcafé", dit onder coördinatie van Ingrid Hotton . Zij legt vooral de nadruk op paranormale zaken, ik (Roger) heb het meer voor inzicht, diep spiritueel inzicht. Het is dus niet alleen een andere naam, de insteek is anders (zoniet was ik er niet mee begonnen).

Praktisch

Er wordt gekozen voor een kleine groep, ik denk aan maximum zeven mensen, mogelijks afhankelijk van het thema. Het voordeel van een kleine groep is dat het dieper kan gaan. Anderzijds is er ook een risico dat het - om God weet welke reden - niet klikt, dan is dat maar zo voor die ene keer.
Er wordt gebruik gemaakt van naamkaartjes (enkel de voornaam, daar zorg ik voor).

Bij een themacafé gaat het om een gesprek tussen de deelnemers. Het start met een toelichting - meestal kort - over het gekozen thema en daarna kan het gesprek van start gaan.

Dit zou doorgaan op een vast moment, maar met corona is het vaak aanpassen. Zie agenda.Lijst

Een lijst met mogelijkheden.
De activiteiten die vast staan, staan ook in de activiteitenkalender.