Het coronavirus, de derde klokslag in onze 21ste eeuw
home info publicaties zoekenHet coronavirus,
de derde klokslag in onze 21ste eeuw


Dit artikel werd afgesloten op 30 mei 2020 (1).

Inleiding


Vooraf

  • Met "corona" wordt COVID-19 bedoeld (2).
  • Dit is geen eenvoudig artikel. Moeilijkere passages zijn aangeduid met sterren (van *** tot *****).
    Voor wie het te moeilijk is, sla bij de eerste keer lezen de sterren over. Dan zie je wel of het je het al dan niet herleest.
    Herlezen is trouwens voor iedereen aangeraden.

Geen nieuws van de dag

Het coronavirus is voor vele mensen, vooral in de woonzorgcentra, een ramp. Over het nieuws van de dag gaat het hier niet, dat laat ik aan de media over. Dat kan ik trouwens niet, ik schrijf zelden op heel korte tijd.
Uiteraard is het dagelijkse wel belangrijk, elke dag zorgt voor een puzzelblokje in het geheel (3).

Voorspelbaar - onvoorspelbaar

Dit - een wereldwijde crisis veroorzaakt door een virus - had ik niet verwacht. Dat er iets zou gebeuren dat voor een grondige ommekeer in onze samenleving zou zorgen, dat leek mij duidelijk en was ook meer dan noodzakelijk; denk maar aan klimaat, milieu, psychische leegte en andere zware psychische problemen dit binnen een materiële overvloed. Alles draaide rond welvaart, waardoor het welzijn verdrongen werd. Zijn we - in gans onze decennialange materiële vooruitgang - de mens vergeten? Tijd voor verandering.
Maar hoe de omwenteling er dan concreet uitziet, is niet te voorspellen. Meer hierover in het artikel "is toekomst voorspelbaar?".


Een spirituele grondslag

Er is al heel veel gezegd en geschreven over de coronacrisis, dit vanuit diverse disciplines: sociaal, medisch, economisch, psychologisch, politiek, ecologisch, ... Ik mis een totaalvisie verankerd in een spirituele grondlaag. Hierbij zijn 'het hart' en gezond verstand basisbestandsdelen.
Voor wie zich lekker voelt in het materialisme is er geen probleem en dan ook geen reden om dit consumptieleven in vraag te stellen. Voor velen voldoet dit echter niet, niet meer, wegens te oppervlakkig. En dan? Er gaapt een leegte. Dan kunnen we op zoek gaan. Deze tekst is één grote zoektocht; een zoektocht in tijden van nepnieuws.

 
Ga om met mensen die de waarheid zoeken, 
maar vlucht voor hen die haar gevonden hebben.
      Vaclav Havel


Het materialisme heeft de mens uitgehold, heeft de religie uitgehold, heeft de wetenschap uitgehold, en uiteindelijk holt het materialisme zichzelf uit. De coronacrisis zet een punt achter de dominantie van het materialisme.

Het alternatief dat zich aandient is leven vanuit het hart.De drie klokslagen

Het is tijd

Goethe zei:

Het is tijd.
Het is tijd.
Het is tijd.


De klok slaat drie keer, en dan is het tijd voor verandering. Dit is een diep inzicht dat Goethe verwoord met "Het is tijd. Het is tijd. Het is tijd". In de I Tjing staat er ook iets dergelijks: bij grote veranderingen mag men niet te vroeg, maar ook niet te laat meegaan met de verandering. We staan in een heel grote verandering. De grote doorbraak is zich aan het ontrollen.
Een vraag die zich hierbij stelt is: hoe ver zullen we staan op het eind van de jaren '20?


De eerste klokslag: nine eleven

De eerste klokslag in de huidige aan de gang zijnde grote omwenteling was nine eleven (11 september 2001). Hier was een duidelijke mijlpaal: nine eleven; de tweelingtorens in New York die instorten.
Meer hierover in: "Nieuwjaarsbrief 2014: over mensen en robotten". Terloops: op 6 of 7 april 2020 kwam in het nieuws dat corona al meer doden telt in de staat New York dan de instorting van de Twin Towers. Nog maar eens ligt het epicentrum in New York. Of het ditmaal ook Wall Street is, ik dacht van niet. (4)


De tweede klokslag: eleven nine

Eleven nine was de dag dat we wakker werden en vernamen dat dhr. Donald Trump de verkiezingen gewonnen had (9 november 2016). Meer hierover in: "Eleven nine, een nieuwe schokgolf gaat door de wereld".
Dit is een minder duidelijke mijlpaal. Deze 'tweede klokslag' noem ik 'eleven nine', ook al is het ruimer dan die ene dag of dan alleen Donald Trump en de VS. Het gaat eerder om wat ik 'de Trumpianen' noem. De voornaamste kopstukken zijn: Donald Trump (V.S.), Matteo Salvini (Italië), Boris Johnson (UK), Rodrigo Duterte (Filipijnen), Jair Bolsonaro (Brazilië).
Vóór 2010 was het ondenkbaar dat dergelijke mensen president of premier zouden worden. Wat is er veranderd? Ondertussen zijn zij het die het grote woord voeren; en een luide klok hebben ze wel.

Toch even vermelden: welke landen zijn het zwaarst getroffen door het coronavirus (dd. 13 mei '20)? Het land van Trump, van Salvini, van Johnson, van Bolsonaro en van Poetin (5).
Deze heren gaan ervan uit dat ze dat coronavarkentje wel zullen wassen. Hoe? Met bleekwater. Bleekwater blijkt een heel goed middel tegen corona te zijn, aldus Donald Trump. Op een persconferentie raadde Trump de Amerikanen aan om bleekwater te drinken om het coronavirus te overwinnen. Dit is uiteraard waanzin. Is dit de president van de VS? Later werd verklaard dat deze uitspraak cynisch bedoeld was tegenover één bepaalde journalist.

**** Ik meen een verklaring te zien voor wat ik 'eleven nine' noem, dit aan de hand van 'het Beest'. 'Het Beest' is een personage uit de 'Openbaring van Johannes' (beter bekend onder de naam 'Apocalyps'). 'Het Beest' wordt aan banden gelegd, maar af en toe wordt het even los gelaten. 'Het Beest' is geen dier, ik zie het eerder als een wilde, onbeheerste, energie. Vermoedelijk werd in de huidige tijd 'het Beest' tijdelijk losgelaten. Ook fake news (valse informatie verspreiden) hoort hierbij (6).

Het ziet ernaar uit dat 'de Trumpianen' op de terugweg zijn. Met hun grote mond dachten ze alles aan te kunnen. Onder andere Donald Trump en Boris Johnson hebben ondervonden dat zij de problemen die het coronavirus met zich meebrengt met hun grote mond niet kunnen oplossen.


Het coronavirus: de derde klokslag

Het was duidelijk dat het trio materialisme - rationalisme - egoïsme vroeg of laat zou vastlopen. Dat het zou stokken was niet voorzien. Voor België was dit stokken op vrijdag de dertiende maart (om middernacht tussen vrijdag en zaterdag ging de lockdown in). Het was al vrij snel duidelijk dat na corona niet hetzelfde zal zijn als ervoor. Net zoals na nine eleven niet hetzelfde was als ervoor. Hetzelfde geldt voor eleven nine. Uiteraard zijn nooit twee dagen gelijk, maar af en toe zijn er mijlpalen waar duidelijk een vóór en een na is.

We staan voor een tweesprong. Welke richtingen dienen zich aan? Zowel de individuele mens, als bevolkingsgroepen, als de mensheid in zijn geheel, staan voor belangrijke keuzes. De eerste mogelijkheid is halsstarrig verder gaan met de samenleving zoals die nu is. Dit wordt heel moeilijk, onder andere omdat het regelrecht tegen de tijdsgeest in gaat. De tweede mogelijkheid is meegaan met de veranderingen die zich aandienen en nog zullen aandienen. Dit is ook niet gemakkelijk, hier bestaat geen draaiboek voor. Dit geldt uiteraard voor om het even welke grote verandering (evolutie of revolutie).


**** Wat brengt 'de derde klokslag' met zich mee? Het belangrijkste - vind ik toch - is een verandering in de tijdsgeest. De tijdsgeest verandert voortdurend, dit continu (stapsgewijs), maar af en toe zijn er sprongen (discontinu).
Voor zover ik het zie is dit de essentie van wat nu aan de gang is: de vroegere tijdsgeest die vervangen wordt door een nieuwe tijdsgeest; een forse paradigmaverschuiving.


Eén ding lijkt mij heel duidelijk: we gaan over van 'het hoofd' naar 'het hart' (7). Daar kijken we naar uit, zegt het hart. Oei, oei, oei, zegt het ego, dit brengt onzekerheid met zich mee, daar hou ik niet van! Ja ego, het zijn slechte tijden voor jou.

De fundamentele verandering, paradigmaverschuiving, die aan de gang is heeft vele facetten, een verschuiving van 'het hoofd' naar 'het hart', van welvaart naar welzijn, van horizontale naar verticale structuren (komt verder nog aan bod), van tijdsgeest. Het zijn allemaal facetten en aspecten van één grote verandering.


Het heropstarten

Het materialisme

De kern van het materialisme is de strikte scheiding tussen geest en lichaam. Meer hierover in het artikel 'De schaar van Descartes'. Zonder deze scheiding kon het materialisme niet ontstaan. Deze scheiding bracht ook scheiding tussen 'het hoofd' en 'het hart' met zich mee.

Onze welvaartsmaatschappij heeft de mens in slaap gewiegd, dit in de zin van "ga gewoon mee met de consumptie en stel vooral geen vragen". Het coronavirus zorgde voor een soort elektroshock. Mensen worden wakker: "wat gebeurt er?".

**** Eigenlijk komt aan de oppervlakte wat al lang, door de tijdsgeest, voorbereid was.


De economie: van intensieve zorg naar herverdeling

In het materialisme ligt de nadruk op welvaart. En welzijn? Dit wordt, werd, min of meer als synoniem aanzien. Met de lockdown hebben we ondervonden dat dit niet zo is, er was minder welvaart, maar er waren ook heel wat zaken van meer welzijn: meer stilte, minder stress, minder milieuvervuiling, minder burn-out en zo voort. Er was even een rustpauze.
Corona heeft ons - voor wie dit nog niet wist - geleerd dat welvaart en welzijn niet zomaar hetzelfde zijn.

Er komt ongetwijfeld nog een zware economische crisis. Tot begin mei 2020 werd nauwelijks naar geld omgezien, eerst de veiligheid en gezondheid van de mensen zo goed mogelijk garanderen. Zo hoort het. Zo is het ook gegaan, goed zo. Tijdens dit eerste deel was de medewerking van de bevolking groot.
Er komt wel een tijd dat de rekening, de economische gevolgen, zal opgemaakt worden.

Voor België ziet dit er dan nog veel slechter uit dan voor heel wat andere landen, dit opdat we vóór de crisis al torenhoge schulden hadden. De gevolgen van de coronacrisis er nog eens bovenop, dit wordt een zware dobber.

In de vorige eeuw hadden we de zware economische crisis van de jaren dertig, in onze 21ste eeuw kan het de crisis van de jaren '20 worden. Het hoeft het niet zo ver te komen, maar dan moet het ieder-voor-zich (persoonlijk, per land, per sector, enz.) stoppen. Het kan een opportuniteit zijn, die we maar best aangrijpen.

Net zoals bij het eerste deel van de crisis is er een grote medewerking nodig, ditmaal van de superrijken. Ook hier zal reglementering nodig zijn.
Als je ziet welke bijdrage het verplegend personeel geleverd heeft, zij het dan niet op financieel vlak, dan is een kleine bijdrage - van 5 à 10% op hun kapitaal - echt niet te veel gevraagd. De superrijken zijn dit eigenlijk, als mens, aan zichzelf verplicht. Hoe meer zij hun mens-zijn opnemen hoe minder reglementering er nodig is. Een burgeroorlog tussen de gewone mensen en de superrijken behoort tot de mogelijkheden, maar zover hoeft het zeker niet te komen.

Weet dat grote veranderingen gebeuren op het scherp van de snee. Slechts weinigen zijn zich hiervan bewust.

Jezus heeft gezegd:
Ik heb vuur op de wereld geworpen
en nu behoed ik het tot het oplaait. (8)


Hoe geraken we uit de zware economische problemen? De oplossing is vrij eenvoudig: wanneer de mensen die een kapitaal hebben van meer dan één miljoen euro een belasting hierop betalen, bijvoorbeeld 5%, dan is er al heel veel opgelost (9). Niemand, geen mens, die er echt pijn van heeft. Geen mensen, maar wel de ego's van de rijken, die gaan fel protesteren; hun welvaart - uitgedrukt in aantal nullen op hun bankrekeningen - is in gevaar. Het ego kent geen welzijn, welzijn is niet te beredeneren; het kent alleen welvaart, dit kan in cijfers uitgedrukt worden.
Wie al eens in de financiële problemen gezeten heeft, weet dat het niet bij de rijken - de financieel rijken - is dat je hulp zal krijgen; er zijn uitzonderingen, maar heel weinig.
Terloops: Hoe verdeelt een rijke 10.000 euro onder de armen? 5.000 euro onder de linker- en 5.000 onder de rechterarm. Het geld is verdeeld onder de armen (10).
Voor wat mij betreft mogen de rijken zeker rijk zijn, maar hoeft dit financieel rijk te zijn? De meeste mensen in het Westen zijn materieel rijk, en sommigen superrijk, maar zowel innerlijk als sociaal zijn er vele armen. Financieel rijk, innerlijk arm? Arme mensen!
Is solidariteit van de financieel rijken mogelijk? De brand in de Notre-Dame kathedraal in Parijs heeft ons geleerd dat op 24 uur tijd bijna één miljard euro kan opgehaald worden. Zijn de 'gulle schenkers' armer hierdoor? Als je alleen op de bankrekening kijkt wel. Is er één iemand van ongelukkig geworden? Ik denk van niet.

Voor de superrijken breken moeilijke tijden aan. Zij staan voor de keuze: uiterlijke of innerlijke rijkdom. Met de nieuwe tijdsgeest die eraan komt is het of gelukkig zijn of financieel rijk zijn. Hier zal wel nog wat tijd overgaan voor aleer hierin beweging komt, maar dit is - naar mijn mening - wat eraan komt.

Nog een domein waar herverdeling absoluut noodzakelijk is, is dit van de belastingen voor mutinationals. Hoe is het te verantwoorden dat een mulitnational - met honderden of duizenden werknemers - vaak minder belastingen betaalt dan de bakker, slager of kapper om de hoek? Hoe verantwoord je dit? Dit is niet te verantwoorden. Nee? Dan gaan we over op de volgende vraag: hoe is het zover kunnen komen? Dit is een complex gegeven. Centraal staat eigenbelangen, dit van de mulitnationals en de beleidsmensen (politici) die persoonlijk voordeel aangeboden krijgen. Kort samengevat: rotpolitiek. Volgende vraag: wat doet men met een rotte appel? Dergelijke politiek: weg ermee, en het fiscale beleid van de mulitnationals volledig herzien. En niet alleen het fiscale beleid: we kiezen voor ofwel mensvriendelijke mulitnationals ofwel geen. Zover zijn we nog niet.

*** Zolang de mensen, zowel kiezers als politici, hun eigen belangen hoger stellen dan het algemeen welzijn zal het fout lopen. Waarom wordt eigenbelang boven het algemeen belang gesteld? Dit is een uitwas van het materialisme. Het zijn, welzijn, is eruit gegooid en er schiet alleen nog maar hebben, eigenbelang, over.
Een vorm van eigenbelang is niet verkeerd, het hoort bij het ego, die dan weer bij de mens hoort, maar het moet in proportie blijven, en zeker het algemeen wel-zijn niet in gevaar brengen.


De heropstanding van het gezond verstand


Achteraf toegevoegd: er is een afzonderlijk artikel rond gezond verstand in de maak.

Door ons materialisme, met de reclame als trendzetter, was het gezond verstand weggekwijnd.
Het was niet afgeschaft, dat kan trouwens niet, maar wel vrij zwaar aangetast. In coronatermen: het gezond verstand hoort thuis op intensieve zorg (intensive care). En, ook typisch corona, deze intensieve zorg zou wel eens lang kunnen duren.

Bij het heropstarten (na de lockdown) wordt, zowel door de wetenschappers als door de politici, beroep gedaan op het gezond verstand; in de context van corona ook wel 'burgerzin' genaamd. Dit lijkt mij echt wel nodig, of anders gezegd: dankzij de coronacrisis wordt het gezond verstand terug 'opgevist'.

De sleutel tot 'de derde klokslag' is - naar mijn mening toch - de overgang van 'het hoofd' naar 'het hart'. Hierin neemt het gezond verstand een belangrijke plaats in. Het vormt een scharnier: gezond (in de context van gezond verstand) hoort bij 'het hart', terwijl verstand bij het denken - 'het hoofd' - hoort.
Gezond verstand. Wat is gezondheid? Het is een dynamisch evenwicht op minstens drie vlakken: fysiek, psychisch en spiritueel. Een dergelijk (dynamisch) evenwicht is er alleen wanneer 'het hoofd' en 'het hart' samenwerken.

We overlopen even de drie domeinen.

Spiritueel
Een probleem is dat voor velen spiritualiteit gekoppeld is aan een Kerk. Jezus zei: "Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen" (Mt. 18:20). Hierbij heb je geen instituut, zoals de Rooms Katholieke Kerk, nodig (11). De Bron (het Hogere, God, Tao, ...) is er voor iedereen, daar heb je geen instelling voor nodig.
Psychisch
Ook een psychisch gezond leven is niet mogelijk alleen maar vanuit 'het hoofd'. Met Descartes stond de psychologie voor de keuze: kiezen voor het rationele - gekoppeld aan de materie, wat toen zeer succesvol was - of voor de geest. De keuze viel op het rationele. Rationele psychologie? (12)
Fysiek
Zelfs een lichamelijk gezond leven is moeilijk wanneer we alleen vanuit 'het hoofd' leven. Onder andere de levensenergie (prana, chi, ki) krijgt geen aandacht want die bestaat niet volgens de gewone geneeskunde.

Naarmate we ons verder van ons gezond verstand hebben verwijderd is de roep tot terugkeer des te groter. Twee voorbeelden. 1. Op vlak van milieu en klimaat is onze aarde ver van een gezond evenwicht. De slinger is zeer ver doorgeslagen in de richting van het denken, 'het hoofd'. De roep tot terugkeer, een roep vanuit het hart, is dan ook groot. 2. Superrijken zijn ver van een gezond evenwicht verwijderd. Ook hier is de slinger te ver doorgeslagen.

*** Nog even stilstaan bij het beeld van de slinger. Het is niet de bedoeling dat de slinger stil staat, zoals bij statisch evenwicht. In het Westen zijn we niet vertrouwd met dynamisch evenwicht. Dit heeft ook met het leven vanuit 'het hoofd', vanuit het denken, te maken.


Voor een ander aspect van leven vanuit 'het hoofd' gaan we eventjes terug in de tijd: Julius Caesar had als motto "verdeel en heers". Ook dit was, tijdens een vorige cyclus dan, zeer sterk op het denken, 'het hoofd', gericht.

Julius Caesar 
- met als motto 'verdeel en heers' - 
heet vandaag Big Brother. 
**** En de soldaten heten vandaag algoritmen.

Big Brother maakt massaal gebruik van kunstmatige intelligentie. Dit hoeft niet tegen de mens gekeerd te zijn, maar vandaag is dit in hoge mate zo. Kunstmatige intelligentie is een gereedschap. De vraag is, waarvoor wordt dit gereedschap gebruikt?

'Het Systeem'

In een democratisch land worden we bestuurd door een regering, waarvan de leden democratisch verkozen zijn. Dit is althans de theorie. Velen stellen zich hierbij grote vragen, en terecht. In de praktijk zijn er vele groepen, vooral met geld en macht, die invloed uitoefenen.
Wat gebeurt er achter de schermen? Daar gaat het er veel minder democratisch aan toe. Hoe dik of hoe dun het laagje democratie is, is nog de vraag.
Een belangrijke vraag die zich stelt is: steekt er een systeem achter? Of is het een onderling trekken en duwen om macht? Naar mijn mening is het niet of, maar en. Enerzijds is er weldegelijk trekken en duwen, en anderzijds steekt er inderdaad een systeem achter.

Hoger kwam het reeds aan bod: het gezond verstand is weggekwijnd. Een vraag die zich hierbij stelt is: is dit al dan niet opgezet spel? Het lijkt mij heel onwaarschijnlijk dat dit niet zo zou zijn. De sleutel tot 'Het Systeem' is geld en macht. Beiden houden niet van 'pottenkijkers'; voor hen is gezond verstand een reëel gevaar. Geld en macht functioneren alleen in diepe duisternis.
We kunnen ons de vraag stellen: steekt er een complot achter? De top van Kopenhagen heeft in alle geval bewezen dat de rijke landen complotten niet schuwen.

De kern van de eerste klokslag (nine eleven, zie hoger) was Wall Street, het financiële hart van de wereld (toen toch). De tweede klokslag: eveneens Wall Street. De derde klokslag: niet specifiek Wall Street, maar wel het materialisme.
Het is hoog tijd dat de dominantie van geld-en-macht gaat liggen. Dit heeft uiteraard met de overgang van 'het hoofd' naar 'het hart' te maken en - hiermee gepaard gaande - het welzijn en de welvaart. Dit is gezond verstand, verstand dat niet aangetast is door overdreven eigenbelang, maar gestuurd wordt door 'het hart'.


Van het hoofd naar het hart

Het hoofd en het hart

Er is een fundamenteel verschil tussen 'het hoofd' en 'het hart'. Het is niet zo dat het hoofd en het hart naast elkaar, op dezelfde hoogte, staan. Het hoofd behoort tot ons lichaam, via het hart zijn we verbonden met de ganse kosmos.

Een groot probleem hierbij is wel dat heel weinig mensen het rationele denken doorzien. Zolang we echter in het web van het rationele denken zitten, blijft er heel veel onduidelijk en vaag. Naarmate we meer opschuiven naar 'het hart' zal het denken meer en meer doorzien en helderder worden. Hierbij komt meer ruimte voor gezond verstand en voor creatief denken.


Even op reis ...

Ik denk dat we allemaal, arm en rijk, best eens op reis gaan, de reis van het hoofd naar het hart. Kan dit? Ja, het kan. Mag dit? Deze reis mag zelfs in coronatijd. Je kunt het ook anders formuleren: de weg van welvaart naar welzijn. Ja ego, ik weet het, het is jouw ding niet.
Innerlijk rijke mensen zijn meester over hun ego. Wat is dit dan? Hoe voelt dit? Het ego komt eindelijk tot rust, innerlijke rust. Eindelijk verlost van al die chaos van gedachten. Kan dit? Het antwoord is geen ja of nee, het is een weg die we kunnen en mogen gaan. Wij westerlingen kijken naar het einddoel en vergeten de weg. Iedereen is onderweg, niet het rechte pad naar het einddoel, want dit bestaat niet. Een kronkelweg, een weg van vallen en opstaan. Deze coronacrisis begon met vallen, daarna opstaan.

In Europa was, nog voor de coronacrisis, de dynamiek stilgevallen; ik zie het als een vorm van burn out. Ik heb het meer dan 20 jaar geleden zo geformuleerd:

Het probleem
met de welvaartsmaatschappij
is dat ze gerealiseerd is. (grafisch)

Onze materiële welvaart heeft al lang haar grenzen bereikt en stagneert. Nog een citaat van meer dan 20 jaar geleden:

De Westerse wereld is er één van rechte wegen,
en dit op een ronde aardbol! (grafisch)

Ons westerse rechtlijnige denken gaat ervan uit dat alles eindeloos kan doorgaan. Nee, zo is het niet; denk maar aan de enorme klimaatproblemen.

De oplossing? Op zoek gaan naar het evenwicht tussen het hoofd en het hart. Met het nieuwe jaar, 2020, en het nieuwe decennium, de jaren '20, had ik 'deze reis' vooropgesteld. Zie: Nieuwjaar 2020, een nieuw decennium: de jaren '20 . Met de coronacrisis - wat ik totaal niet voorzien had - is de zaak alleen maar dringender.

Op weg naar een nieuwe samenleving

Hoe zal de nieuwe maatschappij eruitzien? Dat weten we niet. Voor een kind geboren is weet je ook niet hoe het er zal uitzien. Een aantal grote lijnen komen toch wel naar voor. Hoe het concreet, in detail, zal uitzien, dat valt naar mijn mening niet te voorspellen.

Een aantal grote lijnen op een rijtje:


Verticale structuren maken plaats voor horizontale
Verticale structuren zijn hiërarchisch, bij horizontale staat iedereen op dezelfde hoogte. Dit is echt een paradigmaverschuiving. Deze verschuiving is al vele jaren bezig, en loopt bijna geruisloos. Dit kan erop wijzen dat de tijdsgeest er echt wel rijp voor is. Een voorbeeld van deze verschuiving is:

Gelijkwaardigheid tussen man en vrouw
Dit is reeds lang aan de gang en gaat uiteraard verder door.

Gelijkwaardigheid tussen het vrouwelijke en het mannelijke
Met 'het mannelijke' en 'het vrouwelijke' wordt hier de psychische kant van het verhaal bedoeld.
Gelijkwaardigheid tussen het vrouwelijke en het mannelijke wordt vandaag nog helemaal niet begrepen, en nochtans hoort het bij de verschuiving van verticale naar horizontale structuren.

In de Tao Te Ching (nr. 43) staat:
Het zachtste in deze wereld haalt het op den duur
op hetgeen het hardste is in deze wereld.

Waarom staan harde zaken hoger aangeschreven dan zachte? Waarom wordt een bankdirecteur maatschappelijk hoger aangeschreven dan een verpleegster?
Een merkwaardig voorbeeld (en zo zijn er vele): opvoeding behoort tot de zachte aanpak. Maar bij gebrek aan opvoeding is harde aanpak, met eventueel plaatsing in een instelling of gevangenisstraf, nodig. Beiden, de zachte vrouwelijke en de harde mannelijke aanpak, horen samen.

Ecologie
Het hart heeft voeling met de Aarde. Dit brengt met zich mee dat we naar een meer groene samenleving evolueren, dit met respect voor de Aarde, de dieren, noem maar op. Hoog tijd om een tandje bij te steken. Het heropstarten van de economie (na de lockdown) is hiertoe een grote kans. Springen de politici op de trein? Of zullen ze hem missen? Er is een wil: in de EU is er "the green deal", in Frankrijk wil president Macron de vernieuwing aanpakken.
Zoals reeds gezegd verschuift de klemtoon van welvaart naar welzijn. Mag het iets minder zijn? We produceren gigantisch veel afval. Mag het iets minder zijn? Ja, dat mag.

Geen superrijken meer
Superrijken die zowat alle kapitaal in handen hebben hoort niet bij een samenleving die op 'het hart' georiënteerd is.
De tijdsgeest indachtig zullen de superrijken voor de keuze staan: kiezen voor gelukkig zijn of kiezen voor superrijk zijn. Beiden gaan uit elkaar, daar is nu nog niets van te merken, maar het komt eraan (13).

Kunstmatige intelligentie
Kunstmatige intelligentie (AI) komt ten dienste te staan van de mens, dit terwijl het nu een ernstige bedreiging is. Dit zal niet zonder slag of stoot gaan. Ik hoop dat dit dit decennium, de jaren '20, nog kan afgehandeld worden. Momenteel is AI nog een paradepaardje van het denken. Het zou wel eens kunnen dat de overgang van oud naar nieuw uitgevochten wordt op 'het slagveld' van kunstmatige intelligentie.

Dogma's
Dogma's horen thuis in hiërarchische structuren, die zijn nu reeds voor een flink stuk verdwenen.
De tijd van dogma's is aan het voorbij gaan. In de religie zal blind geloof plaats maken voor mystiek, zo ver zijn we nog niet. In de wetenschappen zal het dogma van 'alles bestaat uit materie', wat in strijd is met o.a. de kwantumfysica, plaats ruimen voor 'nieuwe wetenschap'.

Onzekerheid
Hoe zal de toekomst eruitzien? Hallo ego, je bent er weer. Het ego wil zekerheden. Op het materiële vlak zijn er weinig zekerheden. In de kwantumfysica staat onzekerheid zelfs centraal.
Ik heb het ooit zo uitgedrukt:
Zekerheden 
liggen op het kerkhof,
naast de grijze muizen.  website

**** Zekerheden staan op de lijn van geslotenheid, determinisme, gebrek aan creativiteit en dood.

Voor het hart is de toekomst open.

Politiek
Het materialisme heeft ervoor gezorgd dat iedereen zoveel als mogelijk profiteert. In de politiek is dit niet anders. Een gevolg hiervan is dat de politici voor een groot deel hun geloofwaardig verloren hebben. Heel veel politici volgen hun ego, maar het ego is dwaas (niet dom, maar dwaas, niet wijs) en wispelturig. Deze, vrij radicale, ego-ingesteldheid loopt ten einde. Politici zullen zichzelf moeten heruitvinden. Centraal hierbij staat 'het hart'. 'Ego-politici' hebben hun tijd gehad.

In landen waar 'Trumpianen' het voor het zeggen hebben is er vergaande tot extreme polarisatie. Centraal hierbij staat angst. Dit hoort niet bij 'het hart'. Macht ruimt echter niet zomaar plaats. Ik vermoed echter dat de strijd nog zal meevallen.
*** Het lijkt mij zelfs beter om de strijd zoveel als mogelijk uit de weg te gaan. Macht leeft in duisternis; het put zijn energie voornamelijk uit strijd, zonder tegenstander gaat het licht uit.

De mens zelf verandert echter voortdurend. Wij zullen meer en meer kiezen voor politici die ten dienste staan van de samenleving en voor oplossingen zorgen; alleen mensen die het eigenbelang overstijgen zullen nog verkozen worden. Zo ver zijn we nog niet, maar dat is de richting die we uitgaan. De coronacrisis brengt een schok teweeg, hierdoor versnelt het proces, inclusief de tegenstellingen binnen de samenleving die naar boven komen.

Samengevat: we draaien de bladzijde van een oppervlakkig materialisme om. Het brengt met zich mee dat de politiek zal volgen. Dit is een proces dat aan de gang is.

Van bezitterig naar mensvriendelijk
We nemen het voorbeeld van software. Er bestaan momenteel vooral twee soorten software: mensvriendelijke en bezitterige.
Bijna alle commerciële software is bezitterig, dit vooral omdat kleinere, creatieve, initiatieven opgeslokt worden door giganten (zoals Skype opgeslokt door Microsoft, WhatsApp opgeslokt door Facebook, enzovoort).

*** Wat doen deze giganten met hun 'prooien'? Vooral privacy stelen om hun databanken te vullen voor kunstmatige intelligentie.
De giganten hebben weinig keuze. Zelf zijn zij creatief uitgeblust, de ene al meer dan de andere. Van waar halen ze dan hun energie? Van de jacht, jacht op kleine, creatieve bedrijven.

De indeling in mensvriendelijk en bezitterig is niet exclusief voor software. Ik heb het vroeger zo uitgedrukt:
De warme bakker,
bakt brood.
De koude bakker,
bakt winst. 
Is er iets mis met winst? Nee, tenzij winst doel op zich wordt.

Privacy
Met onze privacy gaat het, naar mijn mening, grondig fout. Privacy is persoonlijk bezit, zelfs op een hoger niveau dan geld en persoonlijk bezit. Er dient dan ook overeenkomstig mee omgegaan te worden.
Met de privacywet heeft de EU een stap gezet, maar dit is zeker onvoldoende. Wat er ontbreekt is een zeer strenge regeling in verband met de verkoop van privacy. De mens is niet te koop.
En waarvoor worden deze gekochte privacygegevens dan gebruikt? Voor manipulatie via kunstmatige intelligentie.

Het onderwijs
Het onderwijs is aan volledige hernieuwing toe. De coronacrisis heeft roet in het eten gegooid wat de vorm betreft.
De komende jaren is de inhoud aan de beurt. Ook hier zijn heel grote veranderingen nodig. (14)

Evolutie

Dat er heel grote veranderingen op komst waren, was reeds lang voorspeld, onder andere door Meester Morya (een Oosters Meester) en door de Hopi-indianen. Ik heb dan ook - vermoedelijk in 1999 - de vraag gesteld:

Hoe is het mogelijk dat er zoveel aandacht gaat naar kleinere veranderingen zoals het Europees voetbal (in 2000, gehouden in België en Nederland) en de invoering van de euro (op 1 januari 2002) dit terwijl er geen aandacht gaat naar de grote veranderingen die op komst zijn?

Iemand antwoordde: "je kunt dit - de grondige omwenteling die eraan komt - niet voorbereiden" en zij had gelijk.
Twintig jaar later zitten we volop in de verandering, dit zonder voetbal, zonder Olympische spelen, met corona. De derde klokslag in onze 21ste eeuw is volop bezig.

Straks mag 'de schaar van Descartes', met de bijbehorende scheiding tussen 'het hoofd' en 'het hart', naar het museum voor hedendaagse geschiedenis.

We gaan voor een dynamisch evenwicht tussen het hoofd en het hart. De mensen die vanuit het hoofd leven, hebben welvaart nog niet ingeruild voor welzijn. Eind de jaren '20 zien we hoe ver we staan.(1) Mogelijks volgen er nog correcties, of extra verwijzingen. Inhoudelijk verandert er niets meer, tenzij uitdrukkelijk vermeld.

(2) COVID-19 is - als ik het goed begrepen heb - de ziekte veroorzaakt door één bepaald coronavirus. Er bestaan nog andere coronavirussen.

(3) Sla je eens een dag of een tijdje over dan is dat nog niet erg.
*** Denk aan de steen in de rivier.
**** Informatie is holistisch opgeslagen (denk aan het principe van het hologram).

(4) Op 28 mei kwam in het nieuws dat er in de ganse VS reeds meer dan 100.000 doden zijn.

(5) Salvini is op dit ogenblik niet aan de macht.
Oorspronkelijke was het land van Xi Jinping (China) het ergst eraan toe. Als de cijfers kloppen, dan valt dit in vergelijking met andere landen nog mee.
Vladimir Poetin behoort dan wel niet tot wat ik 'de Trumpianen' noem, maar anderzijds heeft hij er wel trekken van.

(6) *** Alhoewel. Fake news hoort meer bij een ander hoofdpersonage uit de Apocalyps, met name 'de Grote Hoer'. Beiden (het Beest en de Grote Hoer) gaan min of meer hand in hand.

(7) Meer hierover in " Nieuwjaar 2020,een nieuw decennium: de jaren '20".

(8) Het evangelie van Thomas, logion 10. Meer uitleg bij Bram Moerland (klik rechts op nummer 10).

(9) Als ik mij niet vergis heeft PVDA (de Partij van de Arbeid in België) een dergelijk voorstel ingediend.

(10) Dit komt niet van mij, de auteur is mij onbekend.

(11) Zie o.a. het artikel "Zon- en maanreligies".

(12) Dit thema komt aan bod in het artikel "Psychologie, de leer van de ziel met of zonder de ziel ".

(13) **** Iets gelijkaardig werd, jaren geleden al, voorspeld door wijlen Leonard Van Hoeywegen van de 'Filosofische Kring Lokeren'.

(14) Ik heb enkele items opgesomd in "Halve waarheden. Op school geleerd".inhoudstabel

Het coronavirus,
de derde klokslag in onze 21ste eeuw

         Inleiding
                 Geen nieuws van de dag
                 Voorspelbaar - onvoorspelbaar
                 Een spirituele grondslag
         De drie klokslagen
                 Het is tijd
                 De eerste klokslag: nine eleven
                 De tweede klokslag: eleven nine
                 Het coronavirus: de derde klokslag
         Het heropstarten
                 Het materialisme
                 De economie: van intensieve zorg naar herverdeling
                 De heropstanding van het gezond verstand
                 'Het Systeem'
         Van het hoofd naar het hart
                 Het hoofd en het hart
                 Even op reis ...
                 Op weg naar een nieuwe samenleving
         Evolutie


topPrintvriendelijk